EU dojednala první snížení cel s USA za posledních 20 let

V srpnu Evropská komise dokončila jednání s USA o snížení cel. Nižší tarify se budou týkat dovozu z USA v hodnotě 42 milionů eur a o vývozu do USA v hodnotě 126 milionů eur.

Obchodní politiku považujeme za jednu z nejefektivnějších evropských agend. Přes mnohá úskalí se EU povedlo vytvořit síť obchodních dohod, které výrazně rozšířily evropským firmám trh a spotřebitelům nabídku dostupného zboží. 

Několik posledních let však volnému obchodu nepřeje. Vzrůstající politický tlak a tendence k blokovému uspořádání světa ještě posílila krize vyvolaná pandemií COVID-19. Ani v červnu zahájená revize evropské obchodní politiky neunikla těmto tlakům a v legislativních návrzích se objevuje větší sklon k protekcionizmu. Naopak v oblasti digitálního obchodu si Evropská unie dává příliš nízké ambice.

Tradiční obchodní vazbu EU-USA oslabila řada problémů, jako je vleklý spor o veřejné podpory pro Airbus a Boeing, otázky kolem zavedení tzv. digitální daně, či již zavedená cla na ocel a hliník. Živé jsou stále americké hrozby na zavedení cel na dovoz evropských automobilů.

Přesto se dnes již bývalému eurokomisaři pro obchod Philu Hoganovi povedlo dojednat první snížení cel mezi EU a USA za více jak 20 let. Dle struktury obchodu z roku 2019 se snížení cel bude týkat dovozu z USA v hodnotě 42 milionů eur a o vývozu do USA v hodnotě 126 milionů eur. Kromě potravin se jedná o pyrotechniku, zapalovače, křišťál, či žáruvzdorné nástřiky. 

Phil Hogan ovšem 26. srpna odstoupil kvůli skandálu s porušováním proti-pandemických pravidel při své návštěvě Irska. Jakkoli jsou důvody pochopitelné, za současné situace je to pro obchodní politiku EU ztráta.

Komisař Hogan byl představitel směru, který Svaz podporuje. Obchodní politika má stát na principech mnohostranných pravidel a na rovném přístupu. Nesmí za žádnou cenu podléhat aktuálnímu pnutí v mezinárodních vztazích. Transatlantická vazba je pak zvláště důležitá.

Proto také Svaz oceňuje, že evropská konfederace BusinessEurope akceptovala řadu připomínek Svazu průmyslu při tvorbě své pozice ke vztahům s USA. Přispěli jsme tak k její lepší vyváženosti směřující ke hledání tzv. pozitivní agendy, tedy spolupráce tam, kde je to možné. Věříme, že nástupce komisaře Hogana bude schopen na tento směr rychle navázat.

kategorie Evropská unie