MUŽÍK: „Na seniorech nelze šetřit, zaslouží si pozornost ze strany aktivní členské základny.“

Odložení sportovních her seniorů, vliv koronavirové epidemie na práci Rady seniorů OSŽ, ale i hodnocení současné situace na železnici pohledem seniorů – na tyto a další otázky odpovídá předseda Republikové rady seniorů OSŽ Kurt Mužík v rozhovoru, který vyšel v Obzoru č. 17.
 
Sportovní hry seniorů za účasti sportovců OSŽ z celé republiky, které se měly konat 26. srpna v hotelu Skalka Rájeckých Teplicích, byly odloženy. Co je hlavním důvodem tohoto odkladu?
Důvod je jediný a prostý – zhoršující se situace ohledně koronavirové nákazy. Region Rájeckých Teplic je sice v bezpečném „zeleném semaforu“, nicméně panovaly obavy ze zavlečení nákazy na Slovensko z některého regionu v České republice. Současně se ze soutěže odhlásilo i slovenské družstvo, neboť na Slovensku jsou protivirová opatření přísnější než u nás. S těžkým srdcem, avšak s vědomím velké odpovědnosti, jsme se po dohodě s čestnou ředitelkou těchto sportovních her a ředitelkou hotelu Skalka Emilií Duračinskou dohodli, že konání sportovních her odložíme na pozdější dobu, až se situace uklidní. Věřím tomu, že se konání těchto dlouho připravovaných her uskuteční ještě letos, nejpozději do 15. listopadu.
Můžete alespoň v krátkosti přiblížit rozsah těchto her?
Přihlášeno je devět osmičlenných družstev z České republiky i ze Slovenska. V každém družstvu jsou čtyři muži, čtyři ženy a jeden vedoucí, všichni členové OSŽ. Hry proběhnou přímo v areálu hotelu OSŽ Skalka v Rájeckých Teplicích a na pořadu jsou soutěže v pétanque, ruských kuželkách, adventure golfu a disc golfu, jízda na koloběžkách na čas, házení na koš, bollo ball, hod míčkem na cíl, běh s míčkem na raketě a šipky. V případě nepřízně počasí jsou jako náhradní disciplíny určeny kulečník a stolní hry. Hry jsou plánovány na tři dny, přičemž vlastní soutěže proběhnou druhý den, první a poslední den slouží pro příjezd a odjezd.
Koronavirová infekce zasáhla nejen sportovní hry, ale ochromila život v celé republice, stejně jako i jinde ve světě. Jak dalece ovlivnila práci Rady seniorů OSŽ?
Jednání Rady probíhá podle plánu, poslední jednání se uskutečnilo v červnu. Po prázdninové přestávce je další jednání naplánováno na 17. září. Ctíme samozřejmě všechna vládní nařízení, týkající se zdravotní situace, či omezení počtu osob na společných jednáních, práce Rady seniorů OSŽ však dosud žádným omezením nebyla znemožněna.
Jak členové Rady hodnotí současnou situaci na železnici?
Všichni pozorně sledujeme dění na železnici, máme k dispozici všechny aktuální zprávy z jednání vrcholných orgánů OSŽ, z jednání Ústředí, Představenstva, či jednotlivých podnikových výborů. Co nás, stejně jako ostatní železničáře, v současné době nejvíce znepokojuje, je nedávná dlouhá série nehod a mimořádností v provozu. Jsme toho názoru, že hlavní příčinou jsou vysoké nároky, kladené na práci strojvedoucích. Stačí se jen podívat na jejich vytíženost během směny, kdy nemají žádnou delší přestávku mezi vlaky – obratové časy jsou naprosto minimální. Úprava turnusů, jakož i lepší zabezpečení jízdy vlaků ze strany techniky, především na lokálních tratích, je nezbytné. Také problémy společnosti ČD Cargo, způsobené koronavirovou krizí, nutí k zamyšlení, jak navýšit objem nákladní přepravy.
Na závěr otázka, týkající se činnosti klubů seniorů OSŽ v jednotlivých lokalitách. Jak jste s jejich prací spokojen?
Naprostá většina klubů, jichž je přibližně 40 v celé republice, pracuje ke spokojenosti svých členů. Tam, kde kluby nejsou založeny, funguje spolupráce se seniory na bázi samotných závodních výborů OSŽ. Co nás mrzí, je fakt, že v poslední době jakoby upadal zájem některých ZV OSŽ o seniory. Na seniorech však nelze šetřit, zaslouží si pozornost ze strany aktivní členské základny. Vždyť i oni se podíleli na dobrém jméně OSŽ. A OSŽ se opravdu, i díky jim, nemá za co stydět.
  • Zdroj: ODBOROVÉ SDRUŽENÍ ŽELEZNIČÁŘŮ