EU musí odložit diskuse o klimatickém zákonu o půl roku

Svaz průmyslu a dopravy varuje před snahou Evropské komise držet se původního harmonogramu Zelené dohody pro Evropu. Viceprezident Evropské komise Frans Timmermans prohlásil, že Komise pracuje na klimatickém zákonu a doprovodných dokumentech podle původního plánu, který nehodlá měnit. Svaz průmyslu sice podporuje postupnou cestu ke klimatické neutralitě, ale upozorňuje, že současná situace neumožňuje plné zapojení všech zúčastněných stran v projednávání předpisů spadající pod Zelenou dohodu pro Evropu, jak předpokládá ambiciózní harmonogram Evropské komise.

Svaz průmyslu a dopravy už dříve upozornil, že diskuze musí být důkladná a vedená s vědomím všech souvislostí. Svaz průmyslu a dopravy požaduje, aby se harmonogram projednávání předpisů a strategií včetně harmonogramu veřejných konzultací odložil aspoň o 6 měsíců do doby, kdy se situace v Evropské unii v souvislosti s pandemií COVID-19 stabilizuje. V současné době je nutné řešit bezprostřední zdravotní, ale i ekonomické následky pandemie. Všichni pracovníci napříč sektory jsou zaměstnáni naprosto klíčovým úkolem – minimalizovat škody na zdraví a ekonomice České republiky, udržet zaměstnanost a připravit se na budoucí ekonomické problémy.

„V současné době je třeba ochránit zdraví obyvatel a minimalizovat ekonomické problémy, které krize přinese. Evropská komise by neměla být v izolaci od reálného světa a zneužívat současné situace u zásadní legislativy. Transformace ekonomiky směrem ke klimatické neutralitě bude nyní ještě náročnější  a dražší pro veřejné rozpočty i pro firmy,“ upozorňuje ředitel sekce hospodářské politiky Svazu průmyslu a dopravy Bohuslav Čížek.

Evropská komise sama odhadovala dodatečné náklady jen na dosažení stávajících klimaticko-energetických cílů do roku 2030 na 260 miliard eur ročně. „Firmy i celé ekonomiky se nyní musí plně orientovat na minimalizaci škod v ekonomice a na restart ekonomiky po koronavirové krizi, pro který bude nezbytné zajistit dostatek finančních prostředků na investice. Společně s těmito požadavky je odložení projednávání European Green Deal o 6 měsíců racionálním a naprosto oprávněným požadavkem,“ dodává ředitel sekce hospodářské politiky Svazu průmyslu a dopravy Bohuslav Čížek.

Přečtětě si Stanovisko SP ČR k návrhu klimatického zákona.

kategorie Z hospodářské politiky