Evropa, která chrání – motto rakouského předsednictví v EU

Rakousko se 1. července opět stalo předsednickou zemí EU, již potřetí od svého vstupu do EU. Jako zastřešující motto svého programu si zvolilo „Evropa, která chrání“ (Europe that protects). Cílem rakouského předsednictví je obnovit důvěru obyvatel v Unii jako garanta míru a bezpečí v současné Evropě.

Program AT PRES je postaven na třech pilířích:

I. Bezpečnost a boj proti nelegální migraci. Prioritou bude dokončení společného evropského azylového systému, posílení agentury pro ochranu vnějších hranic FONTEX, spolupráce se třetími zeměmi transitu a původu migrace.

II. Dokončení jednotného digitálního trhu, prosperita a konkurenceschopnost prostřednictvím digitalizace, modernizace veřejné správy a renovace průmyslové politiky. Prioritou jsou co nejlepší podmínky pro nové obchodní modely a služby.

III. Stabilita evropského sousedství. Rakousko chce podpořit dobré vztahy mezi EU a jeho nejbližšíma sousedy. Pro zajištění bezpečnosti zůstává prioritou region západního Balkánu a jihovýchodní Evropy.

Česká republika obecně podporuje většinu priorit AT PRES. Dlouhodobě zejména dobudování jednotného digitálního trhu a posílení perspektivy členství zemí západního Balkánu v Evropské unii.

Evropský byznys očekává od zkušeného rakouského předsednictví zásadní posun v unijní agendě do obměny institucí EU v roce 2019. BusinessEurope, konfederace evropského podnikání, oslovil dopisem rakouského kancléře Sebastiana Kurze a definoval deset priorit pro rakouské předsednictví. Mezi priority řadí BusinessEurope zejména ambiciózní obchodní agendu reagující na jednostranná protekcionistická opatření a posílení globální konkurenceschopnosti evropských podniků, nový model fungování EU a UK vztahů a zachování jistoty a rovných podmínek pro evropské podniky, pokrok v dokončení HMU a předvídatelné prostředí pro byznys, úspěšné dojednání VFR před volbami do EP. Prioritou BusinessEurope zůstává i nadálejednotný trh EU, zejména trh se službami a jednotný digitální trh, sociální pokrok založeny na ekonomickém pokroku a strukturálních reformách, energetické a environmentální politiky příznivé pro byznys a v neposlední řadě vyvážená řešení v oblasti podnikového práva a ochrany spotřebitele.

Vladimíra Drbalová
Svaz průmyslu a dopravy ČR

Program AT PRES

Dopis BusinessEurope na AT PRES

Gbelec Ondřej
kategorie EU infoservis