Evropa se brzy může těšit na volný pohyb dat

Vnitřní trh Evropské unie se brzy rozšíří o symbolickou pátou svobodu. K volnému pohybu osob, služeb, zboží a kapitálu se přidá i volný pohyb dat. České republice spolu s partnery z koalice podobně smýšlejících států se tento klíčový princip pro podporu digitální ekonomiky podařilo i přes velký odpor prosadit. V pátek 29. června tak velvyslanci členských států potvrdili finální text nového nařízení, díky němuž budou odstraněny nežádoucí regulatorní bariéry, které v současnosti volnému toku neosobních údajů v Evropě brání.

„Rozvoj digitálních technologií a inovací patří mezi priority České republiky. Mám radost, že se nám to daří prosazovat i na evropské úrovni. Jednání byla složitá, ale dokázali jsme vytvořit fungující koalici podobně smýšlejících zemí a naši pozici prosadit. Ukázali jsme, že Česká republika patří mezi státy, které v digitální Evropě hrají významnou roli a zároveň dokáže při jednání v Evropské unii svůj přístup k jednotnému trhu účinně prosazovat,“ uvedl státní tajemník pro evropské záležitosti Aleš Chmelař. 

Evropská komise v září 2017 představila návrh nařízení o volném pohybu neosobních údajů, jehož cílem je především odstranění nespravedlivých a neopodstatněných lokalizačních požadavků. Česká republika byla od začátku aktivním zastáncem volného toku dat. Odstranění lokalizačních omezení v EU ušetří evropským firmám náklady a povede k nárůstu HDP až o 8 miliard eur. Jedná se o něco, po čem čeští podnikatelé reprezentovaní Svazem průmyslu a dopravy ČR a dalšími partnery již dlouhou dobu volali. Nyní bude umožněno firmám a veřejné správě uchovávat a zpracovávat údaje neosobního charakteru kdekoli v Evropě. Uživatelé budou mít nyní přístup ke všem poskytovatelům digitálních služeb, a ne pouze k těm, kteří mají v jejich zemi datové centrum. 

Schválenou podobu nařízení o volném toku dat považujeme za velký úspěch ČR. České firmy získávají velkou příležitost pro rozšíření svého podnikání. Zejména malé a střední podniky uvítají, že budou moci nabízet své služby, aniž by musely investovat do datových center v každé zemi EU,“ říká viceprezidentka Svazu průmyslu a dopravy ČR Milena Jabůrková a doplňuje: „Speciální díky patří velvyslanci při EU Zajíčkovi, státnímu tajemníku pro evropské záležitosti Chmelařovi a poslankyni Evropského parlamentu Charanzové. Ukázali, že Česká republika umí velmi účinně prosazovat své zájmy v Bruselu.Zásluhy na tomto úspěchu patří i Svazu průmyslu a dopravy ČR, který dlouhodobě prosazuje, aby vnitřní trh založený na volném pohybu zboží, služeb, osob a kapitálu byl doplněn o pátou svobodu – volný tok dat.“

Cílem nařízení o volném pohybu neosobních údajů je zásadně podpořit rozvoj evropské datové ekonomiky. Rychlost jednání a dovršení politické dohody je reakcí na dynamicky rozvíjející se svět, ve kterém data představují základní surovinu. Data jsou klíčovým zdrojem rozvoje nových technologií, jako je umělá inteligence nebo Internet věcí. Členské státy se shodly, že uvalování nespravedlivých lokalizačních požadavků je neslučitelné s principy fungování jednotného digitálního trhu. Tento krok je deklarací toho, že pro zastaralou legislativu, která brání inovacím, není v Evropské unii místo. 

„Česko bylo od samého počátku výrazným zastáncem principu volného toku dat a odstranění neodůvodněných lokalizačních opatření. V průběhu jednání pro nás byla klíčová spolupráce v koalici podobně smýšlejících států, která se nakonec stala rozhodující silou v prosazení návrhu. Těší mě, že právě my jsme stáli u zrodu páté svobody na vnitřním trhu EU,“ dodal velvyslanec a stálý představitel ČR ve výboru COREPER I Jaroslav Zajíček.

Lenka Dudková
 
kategorie Tiskové zprávy