Odpočty na výzkum a vývoj budou dostupnější

Svaz průmyslu s partnery vyjednal s ministerstvem financí a Finanční správou změny při uplatňování daňových odpočtů na VaV. Podmínky by měly být pro firmy jasnější a méně administrativně náročné, říká v rozhovoru Bohuslav Čížek, ředitel Sekce hospodářské politiky Svazu.

Proč Svaz věnuje změnám u daňových odpočtů na výzkum a vývoj takové úsilí?
Vidíme v nich jasné přínosy pro rozvoj firem a jejich konkurenceschopnost, ale také pro ekonomiku. Daňové odpočty na výzkum a vývoj zavedlo 22 z 28 zemí EU a 29 z 35 členských zemí OECD. V České republice je ale v roce 2016 poprvé od jejich zavedení v roce 2005 využilo meziročně méně soukromých podniků. Proto chceme firmám poskytnout co největší možnou jistotu a míru stability, aby se nebály tento nástroj využívat, jak je tomu bohužel v řadě případů dnes. A to ani ty malé a střední.

V posledních měsících pravidelně zasedala pracovní skupina Rady pro výzkum, vývoj a inovace. K čemu jste došli?
Iniciovali jsme zasedání, abychom navrhli řešení a zásadní změny v oblastech, které firmy při uplatňování odpočtů nejvíc trápí. Nově by například mělo odpadnout zpochybňování začátku projektu, se kterým mají firmy problém. Místo toho by mělo být zavedeno tzv. avízo poplatníka, kterým dá Finanční správě v jednoduché formě vědět, že asi bude uplatňovat odpočty na výzkum a vývoj za svůj projekt. To by měl být milník, od kterého může na své další náklady odpočty uplatňovat. Díky tomu pro firmy bude snadnější sestavit projektovou zprávu pro Finanční správu. Díky další novince by mělo být projekt možné zpracovat nejpozději k datu podání daňového přiznání za zdaňovací období, za které firma poprvé vykáže nárok na uplatnění odpočtu.

Dojde i k dalším změnám?
Nově by se měly odbourat některé formální náležitosti, které nebyly pro projekt stěžejní, ale mohly vést k formální chybovosti a vyšší náročnosti. Například by měl být rozšířen okruh osob, které mohou podepsat projekt. Dále by se mělo vypustit povinné uvedení místa u podpisu projektu.

Kdy novinky začnou platit?
Chtěli bychom, aby legislativní změny platily od nového roku, ale garantovat to bohužel nemůžeme. V této fázi jsme rádi, že jsme se spolu s ministerstvem financí a Finanční správou shodli na nutných změnách. Nyní je potřeba zajistit konkrétní právní úpravu, technickou stránku některých změn a vůbec jejich realizaci.

Co plánujete v oblasti daňových odpočtů na VaVaI dalšího?
Především chceme novinky dostat mezi firmy a širokou odbornou veřejnost. Na podzim plánujeme s ministerstvem a Finanční správou školení pro firmy, finanční správce a daňové poradce. Chceme také vydat společnou informační zprávu, kde novinky vysvětlíme. Tím ale naše práce na daňových odpočtech nekončí.

 Přehled konkrétních dohodnutých opatření a závěrů naleznete zde.

INFO

SP ČR vítá, že již nyní dojde k vyjasnění některých postupů Finanční správy, jako například způsobu hodnocení projektu. Mělo by ubýt nejasností, různých výkladů a komplikací. SP ČR bude o dalším vývoji informovat.

Z kategorie hospodářské politiky