Evropa potřebuje ocel a ocel potřebuje Evropu

Odborová federace IndustriAll Europe vyzývá k okamžitým akcím na podporu evropského ocelářského sektoru. Ve čtvrtek 11. června publikovala své požadavky na nový Evropský akční plán pro ocelářství.
 
„V roce 2013 Evropská komise vydala Akční plán pro ocelářství a zřídila Skupinu na vysoké úrovni pro ocel. Evropská výroba oceli je však opět ve velmi kritické situaci a potřebujeme nový Evropský akční plán pro ocelářství, který bude řešit dnešní výzvy, přičemž zvláštní pozornost bude třeba věnovat dopadu COVID-19,“ uvádí se v požadavcích.
 
„Nemůžeme dovolit, aby se Evropa stala závislou na dovozu oceli, protože ocel je a zůstane nezbytným materiálem. Evropa potřebuje ocel, aby zajistila hospodářské zotavení z krize COVID-19 a splnila své dlouhodobé ambice v oblasti životního prostředí. Potřebujeme ocel pro transformaci našeho dopravního systému, modernizaci energetických sítí, zavádění obnovitelných zdrojů energie a pro renovaci budov, aby byly energeticky účinnější. Jako téměř plně recyklovatelný materiál bude ocel hrát klíčovou roli při realizaci oběhové ekonomiky. Ocel však nyní potřebuje evropskou podporu. Musíme zajistit, aby se toto odvětví mohlo inovovat směrem k nízkouhlíkové budoucnosti. Vyzýváme proto evropské politiky, národní vlády a ocelářské společnosti, aby nyní podnikly naléhavá opatření na ochranu budoucnosti oceli v Evropě a na ochranu pracovních míst ocelářů v celé Evropě,“ uvedl Luis Colunga, zastupující generální tajemník industriAll Europe.
 
Obnova Evropy stojí na oceli
Ocel je v srdci evropského průmyslu a bude hrát stěžejní roli v evropské obnově po COVID-19. Kromě toho je ocel klíčová pro dosažení různých politických cílů EU, jako je například evropská Zelená dohoda (Green Deal). Ocelářství v Evropě však bylo pod rostoucím tlakem kvůli nespravedlivému obchodu a globální nadměrné kapacitě a nedávná pandemie COVID-19 stav již bojujícího odvětví ještě zhoršila. „Ocel bude jedním z nejdůležitějších materiálů v evropské transformaci, a proto si Evropa nemůže dovolit, aby se stala závislou na dovozu. Od roku 2015 je však EU čistým dovozcem oceli, a proto slouží jako ,odkladiště´ globálních nadbytečných kapacit. Tento trend je třeba zvrátit, aby Evropa mohla úspěšně čelit společenským výzvám dneška. Žádáme proto okamžité evropské kroky na podporu evropského ocelářského sektoru,“ zdůraznili v požadavcích zástupci odborové federace.
 
Současně se zveřejněním požadavků na nový Evropský akční plán pro ocelářství se industriAll Europe zapojila do nepřetržité kampaně na národní a evropské úrovni, která předkládá podrobné požadavky na udržitelnou budoucnost evropského ocelářského průmyslu politikům EU, národním vládám a jednotlivým společnostem. Klíčové jsou investice do evropských oceláren a dekarbonizace odvětví, zajištění spravedlivého mezinárodního obchodu a provádění opatření na ochranu spravedlivého obchodu, jakož i ukončení globální nadměrné kapacity. IndustriAll Europe klade důraz na to, aby oživení evropského ocelářského průmyslu záviselo na jeho pracovní síle. Investice do zvyšování kvalifikace a rekvalifikace pracovníků, zajištění nejvyšších standardů ochrany zdraví a bezpečnosti, zaručení dobrých pracovních podmínek a práv pro všechny pracovníky, včetně dočasných pracovníků a subdodavatelů, budou proto prvořadé.
 
Bojuje se o pracovní místa, trh i životní prostředí
COVID-19 měl obrovský dopad na evropské ocelářské odvětví. Výroba oceli v Evropě se ve druhém čtvrtletí snížila o 40 % a nové zakázky se snížily o 70–75 %. Odhaduje se, že nejméně 45% pracovní síly je dočasně propuštěno a pracuje na zkrácené práci. Asi 50% kapacity výroby oceli by mohlo být ztraceno do konce této pandemie! Situace evropského ocelářského odvětví je obzvláště zranitelná. Její hlavní konkurent – Čína, v prvním čtvrtletí roku 2020 zvýšila výrobu o 1,3 %. Existují skutečné obavy, že některé země využijí pandemii COVID-19 jako příležitost k vybudování kapacit, zvýšení zásob a zaplavení evropského trhu levnou ocelí. Tomu je třeba se vyhnout.
„Potřebujeme, aby evropští politici, národní a regionální vlády, zaměstnavatelé, občanská společnost a odbory spolupracovali na zajištění budoucnosti evropské výroby oceli. Ocel je srdcem výroby v Evropě a je třeba přijmout neodkladná opatření k obnovení evropské strategické autonomie v ocelářském sektoru a k ochraně pracovních míst tisíců pracovníků v ocelářství. Evropští pracovníci již nemohou dále nést tlak ze strany zemí mimo EU, které nedodržují mezinárodní obchod a opatření v oblasti životního prostředí, a žádáme tedy nový Evropský akční plán pro ocelářství, který investuje do evropského ocelářského průmyslu a bojuje za budoucnost evropských pracovníků.“ uvádí se mimo jiné v požadavcích IndustriAll Europe.
 
 
industriAll Europe: Evropský akční plán pro ocelářství_COVID-19    viz níže:
Přílohy:
  • Zdroj: OS KOVO