Evropská rada: Barnier připraven, prodloužení brexitu v rukou lídrů EU

Ve dnech 21. a 22. března 2019 se v Bruselu konání zasedání Evropské rady a Evropské rady dle čl. 50 Smlouvy o EU.

Na agendě ER bude strategické partnerství EU s Čínou, které se opírá o „Strategickou agendu pro spolupráci mezi EU a Čínou do roku 2020“, která byla přijata v roce 2013. Jedná se o společný dokument vypracovaný na nejvyšší úrovni. V červnu 2016 EU přijala pro své potřeby „Strategii EU vůči Číně“, kterou je třeba vnímat v kontextu globální strategie EU pro zahraniční a bezpečnostní politiku.

Ve vztahu k Rusku a v souvislosti s pětiletým výročím anexe Krymu a Sevastopolu Ruskem skupina členských států navrhuje, aby ER ve svých závěrech opětovně potvrdila dlouhodobou pozici EU stojící na podpoře teritoriální integrity Ukrajiny, neuznání anexe Krymu a odmítání porušování mezinárodního práva.

Na agendě bude tradičně i část týkající se zaměstnanosti, růstu a konkurenceschopnosti, která se zaměří na další kroky v oblasti vnitřního trhu EU, průmyslové politiky a obchodní politiky. Evropská rada ve svých závěrech vyzve EK k přípravě Akčního plánu pro vnitřní trh a lepší implementaci a prosazovaní jeho pravidel a k přípravě dlouhodobé vize pro průmyslovou politiku. Diskuse se otevře i k evropskému semestru a kybernetické bezpečnosti.

Běžnou agendu však zastíní vývoj událostí kolem brexitu
Na jednání Evropské rady dle čl. 50 (ER50) proběhne diskuse a výměna názorů k dosavadnímu provádění příprav na vystoupení UK z EU ke dni 29. březnu 2019 po dvouletém období, které začalo plynout notifikací UK dle čl. 50 Smlouvy o EU (SEU). Návrh dohody o vystoupení UK z EU a návrh politického prohlášení o budoucích vztazích mezi EU a UK potvrdili vedoucí představitelé EU-27 na mimořádném zasedání ER50 dne 25. listopadu 2018, tento souhlas následně potvrdili na prosincové ER50.

Dne 11. března došlo k setkání mezi britskou premiérkou a předsedou EK. Výsledkem tohoto jednání bylo společné stanovisko doplňující politickou deklaraci k rámci budoucího vztahu; jednostranné prohlášení UK a hlavně právně závazný nástroj týkající se dohody o vystoupení. Předseda EK rovněž oslovil dopisem předsedu ER, ve kterém zdůraznil, že EU musí podpořit úsilí britské premiérky, pokud jde o dosažení řádného vystoupení UK, a to při respektování výsledků referenda z 26. června 2016. Předseda EK doporučuje předsedovi ER, aby předmětné dokumenty předložil ER50 (21. a 22. března) k odsouhlasení (endorsement), a to poté, co bude o dohodě o vystoupení hlasováno v Dolní sněmovně britského Parlamentu. Zároveň v dopise zdůraznil, že je zapotřebí, aby proces schvalování dohody byl ukončen před konáním voleb do EP (23. – 26. května).

Lídři EU-27 budou jednat o brexitu na zasedání ER50 odpoledne 21. března. S ohledem na dosavadní vývoj lze očekávat, že primárním obsahem bude diskuse a případné schválení prodloužení lhůty dle čl. 50 SEU. S ohledem na formu přijetí takového rozhodnutí je rovněž možné, že mandát některých lídrů na ER50 bude omezen z hlediska nutnosti předchozí konzultace s národními parlamenty. Vzhledem k faktické nemožnosti připravit patřičné dokumenty předem by došlo na formalizaci rozhodnutí ex post (formou písemné procedury). ER50 je dle unijního vyjednavače M. Barniera na tento vývoj připravena, on sám se ale vyjádřil, že prodloužení bude plně v rukou lídrů na ER50.

Evropský byznys pod hlavičkou BusinessEurope poslal tradiční poselství Donaldu Tuskovi. V poselství se opírá o výsledky Barometru reforem a vyjadřuje znepokojení, že jen 20% specifických doporučení uložených členských států je dostatečně implementováno. Klade důraz zejména na kvalitní podnikatelské prostředí, podporu inovací a dovedností a snížení administrativního břemene.

Gbelec Ondřej
kategorie Evropská rada