Evropská rada o změně klimatu a vztazích s Afrikou i UK

Ve dnech 15. a 16. října 2020 se v Bruselu uskuteční zasedání Evropské rady. Hlavní body agendy jsou změna klimatu, vztahy se Spojeným královstvím a partnerství s Afrikou.

Pokud jde o změnu klimatu, jede česká delegace do Bruselu s jasným poselstvím, že Česká republika v tuto chvíli není připravena podpořit navýšení redukčního cíle EU do roku 2030 a že návrh Komise ve výši nejméně 55 % vnímá jako nerealistický. Tento cíl by znamenal významné navýšení úsilí a nákladů oproti tomu, k čemu se členské státy zavázaly v rámci předložených národních plánů v oblasti energetiky a klimatu. Není přitom ani rámcově jasné, jaké náklady si navýšení cílů vyžádá. Navíc většina členských zemí bude mít problém s plněním již stanovených závazků v oblasti klimatu a energetiky do roku 2020 a 2030. Zároveň ČR požaduje zpracování vyhodnocení dopadů nejen na úrovni EU, ale rovněž na úrovni jednotlivých členských států. Evropská komise plánuje zveřejnit dodatečné informace ohledně dopadů na konci října 2020 v návaznosti na probíhající aktualizaci referenčního scénáře EU z roku 2016.

V rámci jednání o vztazích se Spojeným královstvím je česká delegace připravena znovu vyjádřit plnou podporu a důvěru Michelu Barnierovi v jeho úsilí dosáhnout vyvážené dohody pro zajištění komplexního ekonomického a obchodního partnerství ku prospěchu obou stran. A to při využití veškeré flexibility, kterou mandát umožňuje. Současně je třeba trvat na řádném plnění dohody o vystoupení.

Vztahům s Afrikou přikládá Česká republika velký význam. Budoucí vývoj vztahů považuje za zásadní. Je třeba se posunout k rovnocennému a vzájemně prospěšnému partnerství. Nadcházejí EU-AU summit a dohoda Post-Cotonou by měly jasně vytyčit základní parametry budoucího vztahu mezi EU a africkými zeměmi.

PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO BYZNYSU

BusinessEurope, Evropská konfederace podnikání, adresuje své tradiční poselství formou dopisu na Charlese Michela, předsedu Evropské rady. Vzhledem k dosavadním výsledkům trialogu o rozpočtu EU, které budou jistě předmětem diskusí na okraj probíhajícího summitu, BusinessEurope důrazně opakuje, že urychlená dohoda o Víceletém finančním rámci a nástroji pro obnovu Nová generace je důležitá více než kdy dříve. Ekonomiky jsou na cestě k mírné obnově, výsledky však zůstávají hluboko pod úrovní počátku krize a ekonomická nejistota je stále vysoká.

BusinessEurope podporuje klimatickou neutralitu a souhlasí, že Zelená dohoda je jedním z klíčových pilířů evropského plánu obnovy. Je však znepokojen výsledky dopadové studie současně zveřejněné Evropskou komisí, kdy simulovaný model prakticky dokazuje, že ambiciózní cíle stanovené pro rok 2030 v podstatě nepřinesou žádnou přidanou hodnotu.

BusinessEurope je také znepokojen vývojem vzájemných jednání mezi EU a Spojeným království, jak porušením Výstupové dohody, tak prodlevou ve vyjednávání dohody o budoucích vztazích. Obojí může mít závažné důsledky pro byznys. BusinessEurope nicméně vyjadřuje naději, že dosažení rozumných výstupů je stále možné, pokud obě strany prokáží dostatečnou politickou vůli a připravenost ke kompromisům.

Dopis BusinessEurope na Charlese Michela, předsedu Evropské rady

Vladimíra Drbalová

Gbelec Ondřej
kategorie Evropská rada