Evropské odbory k epidemii COVID-19: Musíme zabránit globální recesi

Josef Středula, předseda ČMKOS, který je zároveň i viceprezidentem ETUC/EOK – Evropské odborové konfederace, dnes  zdůraznil, že při aktuálních tripartitních jednáních, která nyní u nás se zaměstnavateli a vládou probíhají, se opírá i o stanovisko evropských odborů. S tímto stanoviskem byla seznámena i Evropská komise.

„Považuji za velmi důležité, uvedl Josef Středula, „že EOK vyzvala vlády, aby byly ostražité a zajistily, aby bezohlední zaměstnavatelé nevyužívali COVID-19 k ospravedlnění snižování stavů či hromadného propouštění.
Vzhledem k nezbytnosti zamezit šíření nákazy, je podle evropskýh odborů nutné, aby nebyly zaměstnancům přerušeny příjmy.
Členské státy a EU by měly přijmout nezbytná ekonomická opatření, aby se tato mimořádná situace v oblasti veřejného zdraví nezvrhla v globální recesi s katastrofálními důsledky pro zaměstnance a jejich rodiny.
EOK apeluje na to, aby s odbory a zaměstnavatelé byli včas a řádně informováni, aby mohli přispět k zajištění sociálních a ekonomických opatření, která pomohou zaměstnancům.
 
  • Zveřejněno: 17.03.2020
  • Autor: ČMKOS