Evropský akční den k ocelářství – 1.10.2020

V celé Evropě 1.10.2020 proběhne Evropský akční den k ocelářství, v rámci, něhož se zástupci zaměstnanců a zaměstnanci různých ocelářských společností pokusí upozornit na problémy, kterými se právě tento sektor potýká.
 
Oceláři v celé Evropě vyzvou politiky EU, národní vlády a ocelářské společnosti, aby přijaly naléhavá opatření na ochranu odvětví a ochranu pracovních míst!
 
V rámci tohoto dne a s ohledem na COVID-19 tedy bude v celé Evropě realizována celá škála akcí – demonstrace, tiskové konference, budou přijímána společná prohlášení, povedou se jednání s managementy jednotlivých ocelářských společností, budou realizovány tiskové konference atd. 
 
OS KOVO a industriAll Europe budou průběžně publikovat informace z probíhajících akcí, včetně společné akce realizované v rámci ocelářů, působcích v ČR.
____________________
Oceláři vyzvou vlády k záchraně odvětví i statisíců zaměstnanců
 
S účastí nejméně tisíce lidí počítají organizátoři demonstrace na záchranu evropského ocelářství, která proběhne ve čtvrtek 1. října v Dolních Vítkovicích. Akce je součástí Evropského akčního dne v ocelářství, vyhlášeného evropskou odborovou centrálou industriAll. Obdobné protesty se budou v tentýž den odehrávat i v dalších zemích Evropské unie. Odbory chtějí touto akcí přimět Brusel i lokální vlády k přijetí opatření na záchranu ocelářského průmyslu. Tomu v důsledku dovozů levné oceli z Číny reálně hrozí kolaps.
 
„Evropa nesmí dovolit, aby byla závislá na dovozech oceli. Potřebujeme vlastní ocel pro zajištění bezpečnosti Evropy, která je ve velké míře daná výkonností a stabilitou evropského ocelářského průmyslu, který je významně zasažen současnou krizí,“ shrnuje situaci v evropském hutnictví Marcel Pielesz, předseda ZO OS KOVO v Třineckých železárnách.
 
„Příští rok v červnu končí platnost safeguards – ochranných opatření omezujících dovoz oceli do EU. Pokud Evropská komise neprodlouží jejich platnost na další období, bude to pro řadu evropských firem znamenat jejich likvidaci. A to samozřejmě platí i pro ocelářství v moravskoslezském kraji,“ upozorňuje Roman Ďurčo, šéf odborářů ze společnosti Vítkovice Steel.
 
„Jestliže otázku ocelářství nezačneme okamžitě řešit, podepíšeme tím rozsudek nad stovkami tisíc evropských zaměstnanců, kteří v tomto odvětví přímo pracují nebo jsou na ně navázáni. Přestože v tuto chvíli řešíme téma pandemie, odkládat kvůli ní řešení ocelářské krize by znamenalo přidávat další obrovský problém k těm závažným problémům, které již máme,“ varuje před nečinností evropských i národních politických elit předseda Odborového svazu KOVO Jaroslav Souček.
 
Demonstrace za záchranu hutnictví pod společným sloganem „Evropa potřebuje ocel, ocel potřebuje Evropu“ se odehrají ve stejném termínu v řadě evropských zemí. Jakou konkrétní podobu budou mít, je na rozhodnutí organizátorů, jimiž jsou jednotlivé národní odborové svazy v kovoprůmyslu. „Ve stejný den a stejnou hodinu se na mnoha místech v Evropě setkají zaměstnanci ocelářských firem, aby veřejně vyjádřili své obavy z likvidace hutnictví,“ dodává Marcel Pielesz. Podle jeho slov odbory přizpůsobí demonstraci aktuálním epidemiologickým podmínkám. „Očekáváme účast nejméně tisíce lidí a rozhodně nechceme nikoho z nich vystavit jakýmkoli zdravotním rizikům, proto jsme organizaci tohoto mítinku projednali i s krajskou hygienou a jsme s ní v kontaktu. Budeme respektovat všechna nařízená opatření a doporučení hygieniků,“ ujistil předseda třineckých odborářů.
 
„Chystaná akce je vzkazem evropským strukturám i národním vládám, aby začaly přijímat opatření na ochranu evropského ocelářství. To vzhledem k přísné ekologické legislativě v Evropské unii nemůže cenou konkurovat dovozům z Číny, Turecka, Ukrajiny a dalších zemí, které mohou na evropský trh dodávat ocel za dumpingové ceny jen díky tomu, že je nesvazují žádná podobná omezení,“ dodává k pozici ocelářů místopředseda svazu Libor Dvořák.
 
Demonstrace odborových svazů z kovoprůmyslu se podle původních plánů měla odehrát přímo v Bruselu. Už loni o tom jednali zástupci OS KOVO a jejich slovenští a polští kolegové. Rozhodnutí přesunout akci na národní úrovně je důsledkem obav z šíření nákazy korona virem při pořádání masové akce s mezinárodní účastí.
 
Oceláři požadují:
• Zajistit rovné podmínky pro evropské oceláře na globálním trhu omezením dovozu oceli ze třetích zemí, které nedodržují dostatečné enviromentální a sociální standardy prostřednictvím posílením regulací obchodních obranných nástrojů a zrychlení předběžné investigativní fáze v případě přezkumu antidumpingové stížnosti.
• Pravdivě informovat o skutečných dopadech na životní prostředí a podílu na emisích skleníkových plynů, který je minimální ve srovnání s jinými segmenty.
• Podpora národních vlád členských zemí formou záruk a ve veřejných zakázkách preferovat domácí ocel.
• Pokračovat v investicích do evropských oceláren pro ekologizaci a dekarbonizaci odvětví.
• Najít nástroje ekonomické podpory do ekologických investic ocelářských firem.
• Realizovat ekonomicky přijatelnou energetickou politiku EU.
• Zavést na hranicích EU opatření na zpoplatnění dovozu s významně vyšší uhlíkovou stopou oproti evropským výrobkům (tzv. uhlíková daň).
• Poskytnout kompenzace nepřímých nákladů EU ETS promítnutých do cen elektřiny v co nejvyšší možné míře nebo dát výjimku ocelářským podnikům, aby neplatili za emisní povolenky.
• Pomoci zachovat těžbu koksovatelného uhlí s cílem zásobovat domácí hutě koksem do doby transformace hutnictví.
Harmonogram akce:
 
Datum a místo konání:
1. října 2020 /14:00-17:00 hod./ v oblasti Dolních Vítkovic pod Vysokou pecí č. 1 ve venkovních prostorách
Oficiální program:
1) Příchod účastníků 14-15hod.
2) Zahájení 15 hod.
3) Vystoupení vedení OS KOVO (J. Souček, L. Dvořák)
4) Vystoupení ředitelů ocelářských podniků (Liberty, Vítkovice steel a Třinecké železárny)
5) Vystoupení vedení MSK (Hejtman MSK, předseda RHSD)
6) Tiskové prohlášení, závěr
7) Rozchod účastníků 16-17 hod.
 
 
  • Zdroj: OS KOVO