Evropský byznys předal českým politikům Pražskou deklaraci

Zástupci podnikatelů z 35 zemí Evropy představili v Praze českým politikům své priority pro následující půlrok, kdy se ČR ujme předsednictví v Radě EU. Během jednání Rady prezidentů evropské konfederace podnikání BusinessEurope, kterou hostil Svaz průmyslu a dopravy ČR, s tzv. Pražskou deklarací seznámili předsedu vlády Petra Fialu, předsedkyni poslanecké sněmovny Markétu Pekarovou Adamovou i ministra průmyslu a obchodu Jozefa Síkelu. Členové BusinessEurope si na jednání zvolili také nového prezidenta Fredrika Perssona.

Více než 100 zástupců evropských podnikatelských svazů se setkalo v Praze měsíc před začátkem českého předsednictví. Rada prezidentů BusinessEurope (COPRES – Council of Presidents of BusinessEurope), která se koná dvakrát ročně, zde schválila a představila znění Pražské deklarace – priorit evropského byznysu pro české předsednictví.

copres prague 2022

Zástupci evropského byznysu v Pražské deklaraci doporučují, aby se Evropa v následujícím půlroce zaměřila na dvě důležité oblasti, podporu Ukrajiny a řešení hospodářských důsledků války pro Evropskou unii a přizpůsobení středně a dlouhodobých politik EU nové realitě. Evropský byznys například podporuje veškeré sankce, které budou instituce EU považovat za nezbytné. Musí být ale dobře zacílené a pečlivě nastavené, aby nepodkopávaly hospodářskou sílu Evropy. Součástí je také doporučení k energetické bezpečnosti Evropy nebo ambiciózní obchodní politice. České předsednictví by mělo podpořit například sjednání nových obchodních a investičních dohod pro evropské firmy po celém světě a urychlit ratifikace už uzavřených dohod o volném obchodu, například se sdružením Mercosur či s Mexikem.

„Na prioritách pro následující půlrok jsme se shodli s podnikatelskými svazy napříč Evropou. Ačkoliv například pro jižní země je válka relativně vzdálená, její dopady pociťuje celá EU a bude to hlavní téma celého předsednictví. Naprosto klíčové je řešení energetické bezpečnosti. Česko je jedna ze zemí, která by případné odstřižení od plynu pocítila nejvíc a zezelenání budeme mít jako nejprůmyslovější země Evropy také o něco složitější. Jsem rád, že v tak těžké době máme možnost vést diskuzi o řešení tak důležitých otázek,” říká Jaroslav Hanák, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Zástupci průmyslových svazů během dvoudenního programu navštívili výrobu ŠKODA AUTO. Pražskou deklaraci představili na jednání vedených Svazem průmyslu a dopravy ČR předsedovi vlády Petrovi Fialovi, předsedkyni poslanecké sněmovny Markétě Pekarové Adamové a ministrovi průmyslu a obchodu Jozefovi Síkelovi.

copres fiala be

BUSINESSEUROPE POVEDE NOVÝ PREZIDENT ZE ŠVÉDSKA

Konfederace evropského podnikání BusinessEurope si na pražském jednání zvolila i nového prezidenta. Od července bude na dva roky zastávat tuto funkci Fredrik Persson.

perrsson be copres

O JEDNÁNÍ RADY PREZIDENTŮ BUSINESSEUROPE

Svaz průmyslu a dopravy ČR je členem evropské konfederace podnikání BusinessEurope od roku 1993. Jednání prezidentů členských svazů BusinessEurope se koná dvakrát ročně. Pravidelně se odehrává v zemi, která přebírá předsednictví v Radě EU pro nadcházející půlrok. Svaz průmyslu hostil Radu prezidentů BusinessEurope po prvním CZPRES v roce 2009 již podruhé.

family photo

kategorie Tiskové zprávy