VIDEO: Jak dopadne na pacienty a na zdravotníky vládní snížení plateb za státní pojištěnce

Zdravotnickým zařízením chybějí zaměstnanci všech profesí. Hrozí odchody dalších? Zvládnou nemocnice a další zdravotnická zařízení nárůst cen energií a mnoha dalších nákladů? Bude pro pacienty zajištěná péče v adekvátní kvalitě a dostupnosti? Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR a Lékařský odborový klub – Svaz českých lékařů na společné tiskové konferenci z 2. června 2022.