Exkluzivně pro Sondy: víme o nových benefitech

Ministerstvo financí navrhuje optimalizaci nabídky benefitů zejména pro zaměstnance
 
Ministerstvo financí odeslalo do připomínkového řízení novelu vyhlášky, která upravuje čerpání benefitů zejména pro zaměstnance organizačních složek státu a příspěvkových organizací. Exkluzivně zveřejňujeme výtah z jejího obsahu. Od nového roku by tak zaměstnavatelé mohli svým zaměstnancům v rámci stávajících rozpočtů přispívat třeba na dentální hygienu, dioptrické brýle, kontaktní čočky nebo očkování. Zvýšit se mají také maximální částky pro zápůjčky na bytové nebo sociální účely. Snahou je zefektivnit využívání fondu kulturních a sociálních potřeb (FKSP) jak organizacemi, tak jejich zaměstnanci.
 
Úprava vyhlášky o čerpání z fondu FKSP je výsledkem jednání pracovní skupiny složené se zástupců zaměstnavatelů a zaměstnanců ve veřejné správě, přijatých podnětů a rozsáhlého dotazníkového šetření, kterého se účastnilo přes 1700 zaměstnanců a zaměstnavatelů z veřejné správy.
 
Díky návrhu Ministerstva financí by zaměstnanci mohli využívat příspěvky například na péči o dítě a to buď formou příspěvku na dětskou skupinu provozovanou zaměstnavatelem, nebo na mateřskou školu či jesle. Dále třeba na dopravu do práce pravidelnou hromadnou dopravou.
 
Proplácet by se také nově mohly pomůcky a péče, kterou jinak nehradí zdravotní pojišťovna, jako je dentální hygiena či jiná zubařská péče nebo dioptrické brýle, kontaktní čočky a speciální optické pomůcky.
 
Zvýšit by se mohly také maximální částky:
o   pro zápůjčky na bytové účely ze 100 000 Kč na 300 000 Kč pro účely pořízení bytu nebo domu, a z 50 000 Kč na 100 000 Kč na koupi bytového zařízení,
o   pro sociální výpomoc (při řešení tíživých a neočekávaných sociálních situací) z 15 000 Kč na 30 000 Kč a z 30 000 Kč na 50 000 Kč v případě živelních pohrom a havárii, u nichž byl vyhlášen nouzový stav,
o   pro sociální zápůjčku (k překlenutí tíživé finanční situace) z 20 000 Kč na 50 000 Kč a z 50 000 Kč na 10 000 Kč v případě živelních pohrom a havárií, u nichž byl vyhlášen nouzový stav.
 
Možnost využívat kulturní, tělovýchovná nebo rekreační zařízení budou moci nejen zaměstnanci, ale nově i jejich rodinní příslušníci. Navrhovaná právní úprava také upravuje stav u státních podniků a sjednocuje právní úpravu fondu kulturních a sociálních potřeb pro všechny povinné subjekty do jednoho předpisu, kterým bude nová – novelizovaná – vyhláška.
Současné znění vyhlášky bylo již zastaralé a neodpovídalo potřebám zaměstnavatelů a zaměstnanců. Snahou je rozšířit možnosti v této oblasti a přiblížit se tak rozsahu benefitů, které jsou poskytovány v podnikatelském sektoru.