Předseda Asociace samostatných odborů Bohumír Dufek svolal inspektory bezpečnosti práce na společné jednání

Předseda Asociace samostatných odborů Bohumír Dufek svolal inspektory bezpečnosti práce z jednotlivých odborových svazů na jednání, které se uskutečnilo dne 18. října 2019 v sídle Odborového svazu zemědělství a výživy-Asociace svobodných odborů ČR.

Předmětem jednání bylo zejména zřízení samostatné, tripartitně řízené úrazové pojišťovny, která by měla na starosti nejenom odškodňování pracovních úrazů, ale také rehabilitaci případných následků pracovních úrazů a v neposlední řadě i vypracování systému prevence pracovních úrazů, a to vše ve spolupráci se zaměstnavateli a státními orgány. V diskuzi bylo jednoznačně toto stanovisko všemi účastníky podpořeno a bylo i poukázáno na současnou špatnou praxi, kde si zvláště pojišťovna Kooperativa, a.s. osvojuje právo zasahovat do průběhu odškodnění krácením nároku poškozeného zaměstnance. Tento dnešní systém není pro nás přípustný, a protože do budoucna reálně hrozí komercionalizace tohoto systému a tím značné znevýhodnění poškozeného pracovníka, který bude stát proti zkušeným právníkům pojišťovny, vznikla na půdě Asociace samostatných odborů iniciativa, která by měla vzniku komerčního pojištění pracovních úrazů zabránit.

Dalším bodem jednání bylo zajištění financování svazové inspekce bezpečnosti práce. Odborové svazy vynakládají nemalé prostředky na svazovou inspekci bezpečnosti práce ve svých organizacích, což je v pořádku, protože vlastní členové odborového svazu si tuto činnost hradí svými příspěvky. Problémem ale je, že svazová inspekce bezpečnosti práce zajišťuje kontroly a poradenskou činnost i pro jiné subjekty, a to buď na požádání nebo v rámci plnění vyšší kolektivní smlouvy. Zde je nutné financování i z jiných zdrojů, nejenom z prostředků odborových svazů.

Velká část jednání byla věnována i spolupráci svazových inspekcí jednotlivých svazů mezi sebou. Vedoucí inspektor Odborového sdružení železničářů JUDr. Petr Kožmín navrhl, aby bylo provedeno dvoudenní školení inspektorů odborových svazů, kde by byly sjednoceny názory na odborovou inspekční činnost.  Jeho návrh byl ostatními inspektory schválen.

Předseda Asociace samostatných odborů Bohumír Dufek dále upozornil na nutnost zúčastnit se společného jednání na Státním úřadu inspekce práce, kde bude také možnost diskutovat s příslušnými inspektory státního úřadu, hlavně ale upozornil na skutečnost, že na setkání bude přítomen i s generální inspektor Mgr. Ing. Rudolf Hahn, který celou akci inicioval. Setkání se koná 3. 12.2019 na MPSV. Účast všech inspektorů by měla být povinná.