Expertní platforma bude řešit problematiku výzkumu, vývoje a dopadů využívání umělé inteligence

Úřad vlády, Ministerstvo průmyslu a obchodu a Ústav státu a práva Akademie věd ČR zahájily v pondělí 10. února 2020 činnost Expertní platformy a fóra pro právo a umělou inteligenci.

Česká republika jako jedna z prvních zemí na světě založila specializovanou expertní platformu a fórum se zaměřením na regulaci umělé inteligence. Moderní formát takzvaného Observatory and Forum využívá Evropská komise a sestává z propojení expertů, veřejné správy a soukromého sektoru. Zřízení Expertní platformy a fóra pro právo a umělou inteligenci mimo jiné ukládá Národní strategie umělé inteligence v ČR, kterou schválila vláda 7. května loňského roku. Její činnost bude zajišťovat Ústav Akademie věd ČR, jenž je odborným spolugestorem strategie, a Úřad vlády ČR společně s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR.

„Umělá inteligence je jedním z prioritních témat nové Evropské komise. Již tento měsíc Komise zveřejní první návrh, který vykreslí různé varianty, jak do budoucna k této oblasti přistoupit z hlediska evropského práva. Jsem proto velmi ráda, že se nám podařilo sestavit expertní tým, s nímž budeme evropské iniciativy konzultovat,“ uvedla státní tajemnice pro evropské záležitosti Milena Hrdinková. K plánovaným aktivitám na unijní úrovni se ČR vyjádřila již koncem minulého roku, kdy zveřejnila svůj non-paper a předala jej příslušným evropským komisařům.

Konkrétními cíli platformy jsou identifikace legislativních překážek při vývoji, výzkumu a využívání umělé inteligence a zpracování návrhů na jejich odstranění. Dále také vypracování etických a právních doporučení pro praxi, poskytnutí prostoru pro veřejnou debatu a zapojení České republiky do mezinárodní diskuze o regulaci umělé inteligence a datové ekonomiky.

„Jsme rádi, že je Česká republika jednou z předních zemí v debatě o etickém vývoji a regulaci nejmodernějších technologických oborů, jako je umělá inteligence. Založení této expertní platformy a fóra ukazuje, že se již v krátké době daří naplňovat cíle teprve loni vládou chválené Národní strategie umělé inteligence,” řekl náměstek ministra průmyslu a obchodu Petr Očko.

Jádrem expertní platformy a fóra je tým nezávislých odborníků, který průběžně monitoruje trendy ve výzkumu a vývoji umělé inteligence, jejich společenský přesah a vývoj etických a právních pravidel v ČR, v zahraničí a na mezinárodní úrovni. Úzce přitom spolupracuje s Výborem pro umělou inteligenci, kterému předsedá místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček a jenž koordinuje naplňování Národní strategie pro umělou inteligenci. Díky spolupráci s Platformou pro AI Svazu průmyslu a dopravy ČR také shromažďuje podněty z podnikatelské, akademické a neziskové sféry. Expertní platforma bude přicházet s doporučeními a navrhovat vládě ČR nejlepší praxi.

„V obecné rovině si klademe za cíl přispět k vytvoření společensky a právně příznivého prostředí k výzkumu, vývoji a využívání prospěšné a odpovědné umělé inteligence. Zejména by měla přispět k návrhům řešení, která zajistí etický přístup k umělé inteligenci, právní jistotu, spravedlnost a bezpečnost,“ uvedla Alžběta Krausová z Ústavu státu a práva Akademie věd ČR, jež zajišťuje činnost expertní platformy a fóra.

Své aktivity expertní platforma a fórum zpřístupňuje jak v českém, tak anglickém jazyce, aby zvýšila viditelnost České republiky na mezinárodní úrovni. Bude proto provozovat specializované webové stránky observatory.ilaw.cas.cz, které budou sloužit jako první kontaktní bod a prostředek pro komunikaci. Do činnosti expertní platformy a fóra budou přizváni i pozorovatelé ze zahraničí.

„Nesmírně vítáme tuto aktivitu, je to potřebné zejména pro průmysl, protože jen legislativa, která vyvažuje ochranu spotřebitele a prosazování inovací, může pomoci v rozšíření umělé inteligence v ČR a v EU. Pomůže tak naplňování našich ambicí v této oblasti,“ konstatovala viceprezidentka Svazu průmyslu a dopravy ČR Milena Jabůrková.