Firmy díky odpočtům na VaV v roce 2018 ušetřily, jejich počet ale poklesl

Doufáme, že údaje za rok 2019, kdy začaly platit úpravy systému iniciované Svazem, by mohly přinést alespoň částečnou změnu tohoto trendu.

Nepřímá podpora výzkumu a vývoje podniků se v posledních letech postupně zvyšovala až na úroveň 2,59 mld. Kč, jak uvádí nově zveřejněná data Českého statistického úřadu za rok 2018. Dosáhla tak nejvyšší hodnoty od svého zavedení v roce 2005. Za růstem stojí zejména domácí velké podniky. U velkých soukromých zahraničních podniků, které tuto formu podpory nejvíce využívají, se v posledních šesti letech projevuje jistá periodičnost, která se potvrdila v roce 2018 poklesem na 1,6 mld. Kč.

O nastavení podmínek u daňových odpočtů na VaV nejvíce vypovídá počet podniků, které výhodu využívají. Zde bohužel od roku 2015 dochází k poklesu jak u domácích, tak zahraničních firem na nyní celkem uváděných 1 043, což představuje pokles o cca 20 %.

„Doufáme, že v příštím roce se již pomalu projeví opatření, na kterých se Svaz průmyslu a dopravy podílel v rámci práce týmu pod Radou pro výzkum, vývoj a inovace. Daňové odpočty na VaV pokládáme za důležitý prvek ve státní podpoře konkurenceschopnosti ČR. Také na základě mezinárodního srovnání v nich vidíme velký potenciál,“ uvádí ředitel Sekce Hospodářské politiky SP ČR Bohuslav Čížek. Potenciál dle Svazu průmyslu nadále zůstává nevyužit. Firmy musí v praxi cítit, že se nejistota při využití tohoto nástroje snižuje.

Celkově využilo v letech 2008 až 2018 tuto daňovou podporu aspoň jednou téměř tři tisíce různých soukromých firem.

Počet podniků, jež uplatnily odečet výdajů na prováděný VaV z daně příjmu PO, se snížil nejvíce v Praze, Jihomoravském a Královehradeckém kraji, kde pokles trvá již třetím rokem. Procentuálně však nejvíce ubylo firem z této statistiky v Ústeckém kraji.

Z odvětvového hlediska v odpočtech na VaV dominuje zpracovatelský průmysl a jeho automobilový průmysl. V roce 2018 však zaznamenaly nárůst ušetřených prostředků podniky v oblasti výroby ostatních dopravních prostředků a zařízení.

ČSÚ přinesl také mezinárodní srovnání, a to za rok 2017. Některou z možností daňové podpory VaV tehdy mohly využít podniky ve 21 zemích EU Nejvyšší podíl této nepřímé veřejné podpory na financování výdajů na VaV vynaložených v soukromých firmách je ve Francii, kdy byl pětinový. Následuje Itálie a Velká Británie s 19 %. V případě ČR se podpora podílela 5 % na celkových podnikových výdajích na VaV.

Ve vztahu k HDP byl nejvyšší podíl zaznamenán v Belgii (0,30 %). Vysoký byl také ve Francii (0,28 %) a Velké Británii (0,21 %), s odstupem pak následovalo Nizozemsko a Rakousko. ČR se s podílem 0,05 % na našem HDP ocitla na úrovni Maďarska a Španělska.

Celou statistiku naleznete zde.

kategorie Z hospodářské politiky