Víc než 3/4 exportérů mají problémy se zahraničními zakázkami

Více než tři čtvrtiny českých exportérů mají kvůli šíření nového typu koronaviru problémy se zahraničními zakázkami. Téměř pětina firem přišla o všechny své stávající zahraniční zakázky, přes 61 % exportérů se pak potýká s jejich úbytkem. Vyplývá to z bleskového průzkumu Svazu průmyslu a dopravy České republiky, kterého se ve dnech 7. až 9. dubna 2020 zúčastnilo 111 exportérů.

Problémy se zahraniční poptávkou kvůli opatřením proti šíření nového typu koronaviru zaznamenalo už téměř 80 % českých exportérů. O všechny stávající zahraniční zakázky přišlo kvůli pandemii 18 procent z nich, přes 61 % exportérů se pak potýká s jejich úbytkem. Víc než pětině vývozců ale zahraniční zákazníci dosud nezrušili žádnou stávající zakázku.

„Česká ekonomika je na exportu přímo závislá. Poměr hodnoty exportu a HDP je v České republice zhruba 80%. Již před současnou krizí způsobenou pandemií koronaviru se čeští exportéři potýkali s řadou problémů způsobenou obecným zhoršováním podmínek pro obchod ve světě, které zvyšovaly nejistotu exportních firem. Jednalo se o růst protekcionismu a obchodních sporů. Současná opatření proti šíření koronaviru mají hluboký přímý dopad na aktivitu českých exportních firem, které tyto problémy dále umocňují,“ upozorňuje Lukáš Martin, ředitel Sekce mezinárodních vztahů Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Celosvětová opatření proti šíření nového typu koronaviru už dopadají také na nové zakázky. Přesně 45 procent firem v průzkumu uvedlo, že jim sice nové zakázky ze zahraničí přicházejí, ale je jich méně než před epidemií. Více než 43 % exportérů naopak žádné nové objednávky od zahraničních zákazníků nemá. Firmy se navíc při exportu za současné situace setkávají s řadou dalších problémů.

„Naše vývozce trápí především problémy s logistikou. Export jim značně komplikuje byrokracie, kontroly a dlouhé kolony na hranicích. Některé firmy také například nemůžou dovážet objednané zboží od dodavatelů a potýkají se tak s nedostatkem surovin nebo dílů. Dalším velkým problémem je omezení přeshraničního pohybu osob, firmám kvůli tomu třeba chybí zahraniční specialisté na servis výrobních zařízení,“ říká Lukáš Martin, ředitel Sekce mezinárodních vztahů Svazu průmyslu a dopravy.

EXPORTÉŘI A STÁTNÍ POMOC

Průzkum Svazu průmyslu také ukázal, že velká část firem nemá dostatečné informace o státní pomoci při problémech s podnikáním na zahraničních trzích. Například o nástroji ministerstva zahraničních věcí na podporu ekonomických aktivit v zahraničí (PROPEA) nevěděly více než tři čtvrtiny exportérů. Nicméně je třeba dodat, že se jedná o nástroj, který je ve své pilotní fázi omezen pouze na 10 zemí. I tak přes 70 % respondentů uvedlo, že o využití této pomoci uvažuje.

graf 1

Kromě toho mají vývozci, kteří se potýkají s důsledky pandemie nového typu koronaviru, možnost získat balíček opatření, který pro ně připravila Exportní garanční a pojišťovací společnost (EGAP). Průzkum ukázal, že tuto pomoc hodlá využít necelých 12 procent exportérů a přes 43 % vývozců o ní uvažuje. Celkem 45 procent vývozců ale pomoc od EGAP nevyužije. Více než třetina firem pak chce využít bezplatné individuální exportní poradenství, které v 58 zemích od druhé poloviny března nabízí agentura CzechTrade. Téměř čtvrtina exportérů o této možnosti uvažuje.

„Exportérům by po ukončení opatření proti šíření koronaviru pomohla také větší pomoc od státu v oblasti podpory na zahraničních veletrzích a výstavách, například formou rozšíření oficiální účasti nebo v podobě jednorázového finančního příspěvku. Právě účast na zahraničních veletrzích je kvůli pandemii ohrožená a vláda jí bude muset věnovat maximální pozornost,“ doplňuje Lukáš Martin.

graf 2

kategorie Tiskové zprávy