Firmy nárůst úrokových sazeb čekaly

Česká národní banka (ČNB) dnes rozhodla o zvýšení základních úrokových sazeb, konkrétně dvoutýdenní repo sazbu zvýšila na 0,75 %, lombardní sazbu na 1,5 %, diskontní sazba byla nadále ponechána na úrovni 0,05 %.

Zvýšení úrokových sazeb Svaz očekával, vyplývalo i ze signálů a transparentní komunikace ČNB. Svaz průmyslu na něj proto v komunikaci se svými členy dlouhodobě upozorňuje. Už prosincové rozhodnutí ČNB úrokové sazby nezvýšit vnímal jako odložení navýšení sazeb na únorové zasedání bankovní rady.

„Aktuální úrokové sazby zatím nejsou i díky současnému ekonomickému růstu pro většinu firem problematické. Mírný nárůst očekávaly a promítly ho do svého rozhodování i plánování,“ konstatuje Jaroslav Hanák, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Sazby ovlivňují kurz koruny

„Zvýšení sazeb je jedním z faktorů, který ovlivňuje kurz koruny. Ta tak může posílit, což zvyšuje náklady externího financování podnikům i lidem. Dotkne se i exportérů, ale ti s postupným posilováním koruny počítají a zajišťují se proti němu například tím, že používají eura i v tuzemských transakcích,“ dodává Jaroslav Hanák.

Problematice jsme se též věnovali zde

Lenka Dudková
kategorie Tiskové zprávy