Vláda navýšila kvóty v Režimu Ukrajina

Vláda rozhodla o navýšení roční kvóty na vydání zaměstnaneckých karet pro pracovníky z Ukrajiny z 9 600 na 19 600 lidí. Dočasná výpomoc z Ukrajiny pomůže překlenout dobu, kdy v České republice máme nezaměstnanost na kriticky nízké úrovni a firmám aktuálně chybí 240 tisíc pracovníků. 

Režim Ukrajina cílí především na pracovní pozice v technických profesích, které se nedaří dlouhodobě obsadit občany České republiky. 

Vláda současně odsouhlasila i zavedení Režimu cílené zaměstnanecké migrace pro středně kvalifikované zaměstnance z Mongolska a Filipín. Roční kvóta pro tyto země povoluje přijmout do ČR 1 000 žádostí o zaměstnanecké karty pro občany každého z těchto států. Hlavním garantem je MPO.

Svaz průmyslu a dopravy ČR pomáhá zařazovat firmy do projektu Režim Ukrajina. V případě zájmu o pomoc s vaší žádostí se ozvěte na thejlova@spcr.cz

Lenka Dudková
kategorie Právní infoservis