Firmy se obávaly využít odpočty na výzkum a vývoj

„Daňové odpočty jsou důležitou součástí veřejné podpory výzkumu a vývoje. Využívá je většina vyspělých států. Zjištěná data ohrožují ambice České republiky posunout se na vyšší příčky konkurenceschopnosti,“komentuje Bohuslav Čížek ředitel Sekce hospodářské politiky SP ČR.

Na špatnou situaci v této oblasti Svaz poukazuje dlouhodobě a bohužel došlo na jeho slova, že pokud se nezmění přístup Finanční správy, firmy budou mít strach odpočty využívat, zejména pak menší a střední firmy. Podle nových dat Českého statistického úřadu za rok 2017 pokračoval pokles počtu podniků, které uplatnily daňové odpočty na výzkum a vývoj. Již za rok 2016 nastal propad a nyní se ještě zvýraznil, kdy meziroční změna dosáhla 113 podniků (9 %). V roce 2017 tak využilo odpočtů 1 141 podniků. Nejvíce ztratily zájem o tuto nepřímou podporu malé podniky (meziročně méně o 14 %) a dále střední podniky (méně o 11 %). Pokles však nastal téměř u všech velikostních skupin.

Sice narostla meziročně výše nepřímé podpory výzkumu a vývoje o 5,5 % na 2,5 mld. Kč, ale nárůst ovlivnily výdaje největších firem. Ty jako jediné navýšily částku uplatněné daňové podpory VaV, a to o 250 mil. Kč. Z regionálního pohledu nastal největší propad počtu firem v Jihomoravském a Pardubickém kraji.

„Věříme však, že s novou generální ředitelkou Generálního finančního ředitelství, zrušenými bonusy u kontrol a s novelou zákona o dani z příjmu či aktivní osvětou se postupně podaří nastolený trend otočit,“ dodává Bohuslav Čížek. Změny a opatření by měly být prezentovány na seminářích, které se uskuteční v Ostravě, Brně a Praze v květnu a červnu. Bližší informace k pořádaným akcím budou včas zveřejněny.

Celou publikaci ČSÚ lze nalézt zde.

kategorie Z hospodářské politiky