Hejtman MS kraje navrhl vládě kroky, které pomohou zmírnit negativní dopady útlumu těžby uhlí

V nejbližších týdnech má vláda projednávat převod majetku OKD pod státní podnik DIAMO. Hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák poslal Vládě ČR k útlumu těžby plánovanému nejpozději na konec roku 2022 vyjádření. Hejtman opět upozornil vládu na dopady, které by urychlený útlum těžby na Karvinsku přinesl. Navrhl konkrétní kroky, které by celý proces optimalizovaly.
 
„Všichni víme, že útlum těžby černého uhlí na Karvinsku je nevyhnutelný. Nemáme za cíl tento proces zastavit, ale považujeme za zásadní, aby útlum těžby nebyl pro náš region a lidi, kteří v něm žijí, fatální. Na postupné uzavření dolů se dlouhodobě připravujeme, náš region prochází transformací, podporujeme podnikání a inovace, hledáme investory, chystáme smysluplné využívání pohornické krajiny a nové příležitosti, které nám toto území může přinést. Tento proces je v našem kraji velmi dobře nastartovaný, vždyť v informačních technologiích a automobilovém průmyslu už v našem kraji pracuje stejný počet lidí jako v dolech, hutích a slévárnách. Transformace celého regionu je dlouhá a náročná a je nutné, aby se tento proces zbytečně neuspěchal,“ uvedl hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák, který vládě odeslal připomínky k materiálu o převodu OKD pod DIAMO, který má vláda projednávat.
Připomněl svůj už dříve avizovaný nesouhlas s navrhovanou rychlostí ukončení těžby a také upozornil na nedostatečné zapojení kraje do rozhodování v této oblasti. „Ve svém dopise jsem navrhl vznik koordinační skupiny, ve které by kromě zástupců dotčených ministerstev figurovali také zástupci Moravskoslezského kraje. Také jsem doporučil velmi důležité opatření, aby v mezidobí, než bude OKD převedeno pod DIAMO, nedošlo k znehodnocení majetku ať už jeho likvidací nebo prodejem. Pohornickou krajinu čeká přeměna na ekonomicky prosperující a atraktivní území, takže považuji za nutné, aby byly všechny změny koordinované a byly v souladu s naším programem POHO 2030, na kterém již intenzivně pracujeme. A s tím souvisí i má další zásadní připomínka, aby státní podnik DIAMO, který bude majetek po OKD spravovat, mohl na programu POHO 2030 participovat. Tedy, aby mohl být zapojen do připravovaných investičních projektů financovaných z evropských zdrojů a mohl k transformaci této krajiny přispět,“ vysvětlil hejtman kraje Ivo Vondrák.
Upřesnil, že Moravskoslezský kraj připravuje konkrétní projekty, aby mohl čerpat evropské zdroje z Fondu pro spravedlivou transformaci, ze kterého by si kraj mohl sáhnout až na 40 miliard korun. Celkově by Moravskoslezský kraj mohl na svou transformaci z různých evropských fondů získat dokonce 120 miliard korun. „Pro opravdu spravedlivou transformaci je ovšem důležité, aby se tyto evropské zdroje vzájemně propojily s nezbytnými investicemi státu a odmítáme představu, že na tom státní pokladna ušetří. Zpackaná privatizace v režii předchozích vlád náš region už tak dost poškodila“, upozornil hejtman kraje Ivo Vondrák. 
„Aktuálně dokončujeme dopadovou studii odchodu od energetického spalování uhlí v našem kraji. Tento klíčový dokument prověří nejrůznější scénáře a pomůže najít optimální způsob přechodu na dobu bezuhelnou. Je třeba si uvědomit důležitou věc. Na jedné straně je ekonomika, ceny uhlí a tabulky má dáti-dal. Ale je nutné myslet i na lidi. Musíme myslet na pracovní místa nejen v samotném OKD, ale i ve firmách, pro jejichž provoz je černé uhlí nepostradatelné. Musíme myslet na energetiku a na to, že jakmile přijdeme o zdroj uhlí, výrazně stoupnou ceny za vytápění, což může být pro mnohé domácnosti kritické. Jsme v nelehké situaci, kterou navíc ztížila pandemie koronaviru, která způsobila pokles ceny uhlí. Unáhlená rozhodnutí mohou mít fatální důsledky,“ řekl hejtman kraje Ivo Vondrák. 
„Urychlený konec těžby černého uhlí může mít v našem kraji negativní ekonomické, ale i sociální dopady, s čímž rozhodně nemůžeme souhlasit a budeme hledat co nejvhodnější řešení. Celou věc budeme projednávat na konci tohoto týdne. V Praze se setkáme se zástupci ministerstva financí a ministerstva průmyslu a obchodu. Věřím, že se nám podaří vykomunikovat co nejvhodnější způsob i načasování,“ uzavřel hejtman kraje Ivo Vondrák.
 
  • Zdroj: Moravskoslezský kraj