Náklady opatření proti koronakrizi nesou čeští zaměstnanci

První číslo odborné revue Pohledy, které vyšlo v červenci v nakladatelství Českomoravské konfederace odborových svazů Sondy, přináší mimo jiné obsáhlou úvahu vedoucího makroekonomického oddělení ČMKOS Martina Fassmanna o postavení českých zaměstnanců v době koronavirové a postkoronavirové. Reakcí vlády ČR na pandemii a analýzou opatření Anti­virus C se zabývá článek ekonomky Ilony Švihlíkové.
 
Martin Fassmann ve své úvaze upozorňuje na nedostatečnou pomoc největší společenské a ekonomické skupině v ČR – českým zaměstnancům, a absenci jejich zástupců v Národní ekonomické radě vlády. „Je proto potřeba s velkou pokorou, a nebojím se říci i vděčností, vnímat, že peníze, které se dnes rozdělují v řádu stovek miliard korun na různá podpůrná opatření, jsou především peníze zaměstnanců. Na to by neměl nikdo, kdo se nyní dere o nejrůznější podpory tzv. státu, nikdy zapome­nout. A neměli by na to zapomínat ani ti, kteří o těchto podporách někdy až příliš lehce rozhodují. Zdá se opravdu, že se rozdává na všechny strany – tedy kromě zaměstnanců samotných. Až to vypadá, že všichni považují českého zaměstnance za toho posledního v řadě. Už sám fakt, že v Národní ekonomické radě vlády (NERV), kde se veškeré návrhy podrobně projednávají, není ani jeden člen, který by zastupoval zaměstnance, na rozdíl od mnohonásobného zastoupení zástupců podnikatelů, bank či jednotlivých podnikatelů, je více než výmluvný,“ zdůrazňuje ekonom ČMKOS. Podle něj se zaměstnanci z principu musí nějakou formou účastnit všech jednání, kde se rozhoduje, ve pro­spěch koho a čeho se jejich daně a jejich pojistné použijí.
 
Doposud přijatá opatření ČR proti ekonomickým dopadům koronaviro­vé epidemie podle Fassmanna nebyla nástrojem podpory českých zaměstnanců a jejich kupní síly, ale podporou podnikatelů. Rozšiřující se nejistota v naší i světové ekonomice volá po stabilizujících opatřeních. „Pokud se totiž nepřijmou zásadní opatření na zvýšení podpor v nezaměstnanosti, hrozí, že se rostoucí nezaměstnanost (a vědomí, že pád do ní znamená pro zaměstnance a jejich rodiny automaticky pád do bídy) překlo­pí do ochoty zaměstnanců ,souhlasit´ s poklesem nejen reálných, ale i nomi­nálních příjmů, s horšími pracovními podmínkami atd.,“ varuje ekonom ČMKOS Martin Fassmann.
 
Revue Pohledy si můžete stáhnout v elektronické verzi na webu ČMKOS.