Inovační fond se opět nedaří zřídit

Svaz průmyslu a dopravy ČR je zklamán, že se Národní inovační fond ani v tomto programovém období nedaří zřídit. Po mnoha letech příprav a investování nemalého finančního i intelektuálního kapitálu je projekt Národního inovačního fondu (NIF) Ministerstvem průmyslu a obchodu zrušen. A to i přesto, že měl projekt NIF, který by byl financován s využitím Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, dlouhodobě širokou podporu nejen podnikatelského sektoru.

Je zřejmé, že za nynější tržní a ekonomické situace by fond nepřinesl stovky nových projektů okamžitě. „Přestože je v současné době relativně dostatek volného kapitálu a existuje mnoho soukromých investičních fondů, mohla ČR z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost vytvořit nástroj pro podporu začínajících inovativních firem, na které soukromé fondy necílí. Také jsme se mohli připravit na situaci hospodářského poklesu, při níž je ochota rizikového investování obecně nižší,“ říká Bohuslav Čížek, ředitel Sekce hospodářské politiky SP ČR.

Pro SP ČR bylo a je důležité zaměření fondu. NIF měl obsahovat Fond Rizikového kapitálu a Fond Proof of Concept. První zmíněný se měl zaměřovat zejména na začínající technologické firmy ze znalostně náročných oborů v nejranějších fázích existence, které obvykle stojí stranou zájmu komerčních investorů. „Fond Proof of Concept by byl zaměřen na vznikající spin-off firmy veřejných výzkumných organizací. Tedy na nově vzniklé společnosti, které se věnují komercializaci výsledků výzkumu a vývoje. Právě ta totiž často v praxi chybí,“ doplňuje Bohuslav Čížek.

Podpora tímto směrem je žádoucí a smysluplná, problémem je ale vždy konkrétním nastavení. Svaz chápe, že situace MPO jako „investora“ je i s ohledem na zkušenosti konkurentů, soukromých fondů, složitá. Riziková je jak ve smyslu kvalifikovanosti, tak ve smyslu správné volby investic. SP ČR doufá, že prostředky z OP PIK pro podporu zmíněných oblastí budou využity jinou cestou, např. prostřednictvím Českomoravské záruční a rozvojové banky, jak uvádí samo MPO. Nyní se proto musí rychle připravit jasná alternativa, aby nedošlo k dalším zpožděním a podařilo se efektivně finance využít. Svaz se aktivně v odborných skupinách na MPO účastnil diskusí k tomuto tématu a k jednání o konkrétním nastavení je připraven i nadále.

Podobný nástroj již v minulosti vytvořily země jako Slovensko, Polsko, Maďarsko, Pobaltí, Bulharsko. Česká republika se i díky absenci tohoto nástroje v žebříčcích mezinárodní konkurenceschopnosti (např. European Innovation Scoreboard) v této oblasti umisťuje na nižších pozicích.

Tisková zpráva zde.

Tereza Řezníčková
kategorie Tiskové zprávy