Investice do výzkumu táhly v roce 2018 za rekordem firmy

Poprvé v historii překročily výdaje na výzkum a vývoj v Česku hranici 100 miliard korun. Samotné firmy investovaly 60 miliard korun.

Výdaje na výzkum a vývoj z kapes tuzemských firem, státu a z evropských fondů v roce 2018 dosáhly 103 miliard korun, uvedl Český statistický úřad. To je o 14 procent více než v roce 2017. Za posledních pět let na výzkumné aktivity podle ČSÚ směřovalo celkem 450 miliard korun. Svaz průmyslu intenzivně usiluje o zlepšení podmínek firemních investic a snazší čerpání státních a evropských prostředků na výzkum a vývoj. graf19

K nárůstu výdajů na výzkum a vývoj v roce 2018, které představovaly 1,9 procenta českého HDP, přispěly všechny zdroje financování. Největší měrou se o něj ale zasloužily podniky. Ty v roce 2018 na svou výzkumnou činnost vynaložily téměř 60 miliard korun, tedy o 6,1 miliardy korun více než v roce 2017. Pro porovnání, stát v tomto období investoval 35 miliard korun, z evropských zdrojů pak na výzkum a vývoj mířilo šest miliard korun.

VÝZKUMNÝM AKTIVITÁM VÉVODÍ ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL

Podle dat ČSÚ se výzkumem a vývojem v ČR zabývá 2 590 firem, přičemž převažují ty s méně než 10 výzkumníky. Nejvíce se investuje ve zpracovatelském průmyslu. U subjektů v zahraničních rukách je dominantní automobilový průmysl. Naopak u domácích podniků směřuje na výzkum a vývoj nejvíce peněz ve strojírenství. Největší nárůst v uplynulém pětiletém období vykazuje automobilový průmysl. Ještě v roce 2013 v něm šlo na výzkum a vývoj 6,5 miliardy korun, v roce 2018 to bylo již 12,6 miliardy. Podobnou dynamiku má i elektrotechnický sektor.

Z pohledu oborového rozdělení investic v jednotlivých krajích hrají prim výzkumné činnosti ve zpracovatelském průmyslu. Výjimkou je jen Praha a Jihomoravský kraj, kde vévodí sektor informačních a komunikačních činností. Roste počet subjektů, které na výzkum a vývoj vynaloží více než jednu miliardu korun za rok. Tuto částku podle ČSÚ předloni překročilo 16 subjektů. Mezi nimi bylo sedm podniků, sedm škol a dva ústavy Akademie věd ČR. Před deseti lety bylo miliardových subjektů pouze pět.

Přestože investice do výzkumu a vývoje pomalu nabírají na obrátkách, naplnit dlouhodobý cíl EU pro tyto výdaje ve výši 3 procenta HDP se zatím nedaří. V tomto ukazateli uspěly v roce 2018 jen čtyři unijní státy Švédsko, Dánsko, Německo a Rakousko. Česká republika se drží na 10. pozici.

Jan Proksch,
manažer pro výzkum, vývoj a inovace

Článek vyšel v časopisu Svazu průmyslu Spektrum. Celé číslo čtěte zde.

kategorie Z hospodářské politiky