Novela zákona o zaměstnanosti č. 365 po 365 dnech roku 2019

  • Zveřejněno: 15.01.2020
  •  

  • Autor: Ing. Karel Rychtář

Je to náhoda nebo symbol? S datem 31.12.2019 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna novela zákona o zaměstnanosti, upravující výši příspěvku pro zaměstnavatele osob se zdravotním postižením. Nikoli však pro rok 2020, jak by nezasvěcený očekával, ale pro rok 2019. Kompenzace zvýšení minimálních mezd formou zvýšení příspěvku dle §78a zákona 435/2004Sb. byla sociálními partnery dohodnuta již na podzim 2018, „nedopatřením“ se dostala do projednání sněmovny až v lednu 2019, jiným „nedorozuměním“ nebyla nakonec v březnu schválena. Poslaneckou iniciativou se tentýž návrh dostal do sněmovny až v září 2019 a nakonec (kupodivu téměř jednomyslně) schválen v posledním reálném listopadovém termínu. Návrh na zavedení valorizačního mechanismu, který by scénářům podobným jako v letech 2018 a 2019 zabránil, odmítlo již v zárodku MPSV ČR z rozpočtových důvodů. Kompetence k úpravě výše příspěvku však byla zmocněním přenesena na vládu, což dává prostor pro rychlejší projednání potřebné úpravy v dalších letech.

Co to znamená v praxi? Zaměstnavatelé zaměstnávající v průměru 70% osob se zdravotním postižením dopláceli v roce 2019 na zvýšení minimálních mezd „ze svého“. Řada z nich musela zapomenout na investice, rozvojové záměry, omezit zvýšení mezd klíčových zaměstnanců, lákaných lukrativnějšími nabídkami.

A co v roce 2020? Většina zaměstnavatelů OZP musela již v závěru roku 2019 uzavírat obchodní smlouvy, jednat o cenách, finančně plánovat své podnikání. Ani v lednu není jasné, kdy a zda vůbec bude vláda projednávat ono nařízení vlády a o jakém zvýšení nakonec rozhodne. A to přesto, že minimální mzda pro rok 2020 se znovu výrazně zvýšila. A to i pro ty zaměstnance, kteří jsou v důsledku svého postižení již na hranici možného výkonu, přesto mají nárok na odpovídající zaručené mzdy či tarify.

Jen pro upřesnění: příspěvky, které poskytuje stát na pracovní místa OZP, se vrací do veřejných výdajů přímo formou odvodů a pojistného a nepřímo, formou daňových povinností na straně zaměstnance i zaměstnavatele, celkem se takto vrátí státu okolo 60 % těchto výdajů.