IX. sjezd OS PHGN za mimořádných podmínek volil nové vedení

Luhačovice se staly mimořádně dějištěm celostátního 9. sjezdu Odborového svazu pracovníků hornictví, geologie a naftového průmyslu (OS PHGN) v roce 2020, kdy si připomínáme i třicet let nezávislých odborů. Sjezdu, který se uskutečnil 12. března 2020 v hornickém hotelu Harmonie I v Luhačovicích se zúčastnilo 81 delegátů s hlasem rozhodujícím.   

Sjezd byl zahájen hornickou hymnou a minutou ticha za kolegy, kteří přišli v práci o život. Poté delegáti shlédli sugestivní videoprojekci dokumentující klíčové události v odvětvích v působnosti odborového svazu za uplynulé čtyřleté období. 

Vzhledem k mimořádným podmínkám organizátoři zrušili účast všech domácích i zahraničních hostů. Předseda ČMKOS Josef Středula pozdravil jednání osobním dopisem, ve kterém ocenil dosažené výsledky a přínos hornických odborů pro členy a zaměstnance i pro odborovou centrálu. 

Pracovní část sjezdu zahájil předseda OS PHGN Jan Sábel zprávou o činnosti odborového svazu za uplynulé období. Sábel byl v čele svazu 20 let a na funkci předsedy již nekandidoval. Sjezd schválil Program odborového svazu do roku 2024 a dílčí změny ve Stanovách.  

Odborový svaz se v následujícím čtyřletém období zaměří na naplnění základních programových cílů, kterými jsou: 

  • . zajištění zaměstnanosti, 
  • . právo na spravedlivou odměnu za práci, 
  • . bezpečnost a ochrana zdraví při práci, 
  • . sociální a zdravotní zabezpečení členů a zaměstnanců, 
  • . kolektivní vyjednávání odvětvové a podnikových smluv, 
  • . legislativa, 
  • . vnitrosvazová činnost a vnější vztahy. 

Sjezd rovněž schválil úpravy ve Stanovách OS PHGN, které delegátům osvětlil svazový právník JUDr. Antonín Těšík.

Protože dosavadní předseda a místopředsedové OS PHGN opět nekandidovali do funkcí, byla hlavním bodem konání sjezdu volba nového vedení a členů revizní komise. Do funkce předsedy OS PHGN byl zvolen Rostislav Palička, dosavadní předseda Sdružení hornických odborů OKD Ostrava. Prvním místopředsedou bude Josef Zelenka ze Sdružení odborových organizací Sokolovské uhelné. Druhým místopředsedou bude Jiří Waloszek z OKD. Všichni kandidáti dostali od delegátů plný počet hlasů. Sjezd zvolil rovněž sedm členů revizní komise OS PHGN. Předsedkyní komise byla opět potvrzena Dita Hricová.

Odborový svaz je i do dalších let působnost konsolidovaný a majetkově zajištěný. I proto delegáti sjezdu mohli odsouhlasit změnu členských příspěvků. Odboráři budou odvádět členský příspěvek na svaz ve výši jedna koruna. 

Sjezd probíhal za mimořádných podmínek v důsledku šířící se epidemie koronavirem. Původně se sjezd měl konat v odborářském hotelu Olšanka v Praze. Vše již bylo organizačně připravené, ale v důsledku mimořádných událostí vedení a rada svazu operativně rozhodli o přesunutí jednání sjezdu do hotelu Harmonie I v Luhačovicích, který je majetkem odborového svazu.  Za hektických podmínek se za několik dnů podařilo vše zvládnout a samotné jednání sjezdu proběhlo nerušeně v rámci jednacího řádu. Za to organizátoři a pracovní komise sjezdu zaslouží velké uznání a ocenění, rovněž tak i delegáti za disciplinovanost, kterou vyjadřovali osobní vztah ke svému odborovému svazu.

OS PHGN sdružuje 11 členských sdružení s 58 základními odborovými organizacemi. Například Sdružení hornických odborů, Moravskoslezské odborové sdružení, Sdružení základních odborových organizací, Českomoravské odborové sdružení nebo Sdružení odborových organizací sokolovského regionu. Odborový má téměř 10 000 členů.

_______________________________________________

Nový předseda OS PHGN Rostislav PALIČKA se po vyučení rozhodl pro hornictví a v roce 1988 nastoupil do přípravářského kolektivu na Důl Ostrava, závod Zárubek. Po uzavření dolu v roce 1990 přešel na Důl Paskov, kde pracoval jako hlavní předák razicího kolektivu až do roku 1998, kdy přešel na Důl Staříč. Od roku 2012, kdy byl zvolen předsedou závodního výboru, vykonával též funkci místopředsedy SHO OKD a je členem rady OS PHGN. Při ukončení těžby na Dole Paskov se významně podílel na zmírnění sociálních dopadů, když se zasadil o poskytnutí příspěvku propuštěným zaměstnancům uhelných a uranových dolů. V roce 2017 byl zvolen předsedou SHO OKD a od dubna 2018 dubna roku byl druhým místopředsedou OS PHGN. Rostislavu Paličkovi bylo v roce 2018 uděleno nejvyšší resortní vyznamenání –  medaile Jiřího Agricoly za tři desítky let obětavé činnosti ve prospěch hornictví a za osobní podíl na zlepšování pracovních podmínek horníků. 

  • Zdroj: OS pracovníků hornictví, geologie a naftového průmyslu
  • Zveřejněno: 19.03.2020
  •  Autor: Petr Kolev