Ministr zemědělství vyzývá studenty: Přijďte pomoci i zemědělcům

  • Zveřejněno: 19.03.2020
  •  

  • Autor: Miroslav Svcoboda

Ministr zemědělství Miroslav Toman spolu s rektorem České zemědělské univerzity v Praze Petrem Skleničkou, rektorkou Mendelovy univerzity v Brně Danuší Nerudovou a rektorem Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích Tomášem Machulou se v úterý obrátili na studenty oborových vysokých škol. Ve společném prohlášení je vyzvali, aby se zapojili do prací v zemědělském, potravinářském a lesnickém sektoru.

Podle ministra Miroslav Tomana je velmi pozitivní, že se spolu s rektory univerzit na tomto prohlášení dohodli. Pro české zemědělce a pro zajištění úrody v letošním roce je to velice důležité. Studenti zemědělcům mohou velmi pomoci například při založení úrody zeleniny, při sklizni chřestu, která čeká zemědělce za pár dní, a bezpochyby při takzvaném jarním drátkování na chmelnicích. Ostatně jejich prarodiče na tyto chmelové brigády jezdili a jejich pomoc byla zásadní, dodal Miroslav Toman.

Na jižní Moravě pociťuje už nyní nedostatek pracovníků řada firem. Týká se to například sadby zeleniny. Rektorka Mendelovy univerzity v Brně Danuše Nerudová k tomu uvedla, že je to zemědělsky laděná univerzita, přičemž naši zemědělci a lesníci vinou uzavření hranic čelí nedostatku pracovních sil, které na sezónní práce jezdily například z Ukrajiny. Proto univerzita zřídila mail pomahame@mendelu.cz, přes který se mohou od středy hlásit dobrovolníci na výpomoc v zemědělských a lesnických firmách. Dobrovolníky pak univerzita nasměruje prostřednictvím jednotlivých profesních svazů do potřebných firem. rka Mendelovy univerzity v Brně Danuše Nerudová. Pomoc se podle ní týká i lesnictví, které je stále silně zasažené kůrovcovou kalamitou.

Ministr zemědělství a rektoři zemědělských univerzit podepsali společné prohlášení, v němž uvádějí, že si jsou vědomi současné situace, kdy je velice obtížné zajistit dostatečné pracovní síly pro některé sezónní práce. Proto vyzývají především studenty zemědělských vysokých škol, aby se aktivně zapojili do pomoci celému sektoru.

Všechny tři univerzity k tomu účelu zřídí kontaktní místa, která budou aktivně propojovat zájemce ze stran studentů se zemědělskými subjekty, které práci poptávají.

  • Zdroj: MZw