Ministr Miroslav Toman: Lidé v potravinářství jsou hned za první linií, cením si jejich přístupu, po lékařích jsou nejdůležitější pro zvládnutí současné krize

Potravinářství a zemědělství patří ke strategickým odvětvím, bez kterých se za žádné situace neobejdeme. Ukazuje se to právě nyní, kdy naši společnost ohrožuje koronavirus. Je potřeba ocenit práci lidí v těchto oborech, protože zajišťují plynulé zásobování potravinami. Často se přitom musí potýkat s různými problémy, například se zásobováním, nedostatkem pracovníků či hrozícím nedostatkem ochranných pomůcek. Uvedl to ve středu ve svém prohlášení ministr zemědělství Miroslav Toman.

Podle ministra Miroslava Tomana mnoho lidí v těchto dnech pracuje ve ztížených a rizikových podmínkách. Jsou to především lékaři nebo prodavači. Ale, jak dále uvedl, neméně důležití jsou ale lidé, kteří sice nejsou tolik vidět, ale bez jejichž obětavé práce by se naše společnost neobešla. Jsou to zemědělci a potravináři, kterým za jejich velmi důležitou a nepřetržitou práci poděkoval. Zároveň ocenil, že díky nim je na našem trhu dostatek potravin i v této složité době.

Jako vysoce pozitivní příklad této snahy našich zemědělců a potravinářů uvedl velice komplikovanou situaci, kterou prožívá přes 20 obcí a měst na Olomoucku, v oblasti Litovle a Uničova. Kdy karanténa tohoto území znemožnila, aby se lidé dostali do práce a zároveň přestala v této oblasti fungovat veškerá doprava.

V této souvislosti ministr Miroslav Toman zdůraznil, že by v pravidelném kontaktu s hejtmanem Olomouckého kraje, hlavní hygieničkou i policií a společně řešili podmínky, za jakých bude umožněn vjezd a výjezd do této uzavřené zóny. Konstatoval, že problém byl hlavně s dopravou pro velkého výrobce těstovin v Litovli či pekárnu v Uničově, nebo odvoz mléka a mléčných výrobků z uzavřené zóny. Bylo také potřeba zajistit povolení pro vjezd zemědělců, aby se mohli postarat o zvířata a přivézt jim krmení. Proto také znovu poděkoval a ocenil práci všech těch lidí, kteří i v těchto podmínkách usilovně pracují, aby byl zajištěn dostatek potravin.

Pokud se podniky dostanou do obdobné situace, jako bylo například zmíněné uzavření celých obcí, doporučuje ministerstvo zemědělství dodržovat pokyny příslušné hygienické stanice, policie a veřejných zástupců. V příslušných nařízeních mimořádného opatření, která jsou vyvěšena v takovém případě na úředních deskách příslušných Krajských hygienických stanic, jsou vždy uvedeny pokyny a výjimky mj. i pro osoby, které zajišťují výkon povolání, veterinární péči, a veřejné zásobování.

  • Zdroj: MZe
  • Zveřejněno: 19.03.2020
  • Autor: Miroslav Svobnda