„Izolačka“ prošla Sněmovnou. O pomoci při výpadku příjmů kvůli karanténě bude nyní ještě jednat Senát

Poslanecká sněmovna v takzvaném zkráceném jednání schválila návrh MPSV na vyplácení mimořádného příspěvku až 370 Kč za den pro lidi, kteří jsou v karanténě nebo izolaci kvůli infekčnímu onemocnění. Zaměstnanci se tak nemusí bát ztráty příjmů, pokud zůstanou doma.
 
„Izolačka se osvědčila už na jaře, podobně jako Antivirus. Chceme chránit hlavně zdraví lidí. Pokud by se s covidem vyhýbali karanténě nebo izolaci v obavě z toho, že nezbude
na složenky, tak by epidemie dál nabírala na ještě větší síle. Lidem s příjmy do 35 tisíc hrubého izolačka plně pokryje jejich snížení,“ uvedla ministryně práce a sociálních věcí
Jana Maláčová (ČSSD).
 
Jak bude „Izolačka“ fungovat?
Zaměstnavatel bude vyplácet zaměstnanci nad rámec běžné „nemocenské“ (náhrady příjmu) bonus ve výši až 370 Kč za každý kalendářní den. Na příspěvek budou mít nárok i tzv. dohodáři, pokud přispívají do systému nemocenského pojištění (při příjmu nad 3 500 Kč z dohody o pracovní činnosti, resp. nad 10 000 Kč u dohody o provedení práce).
 
V následující tabulce jsou uvedeny modelové příklady využití „Izolačky“. V praxi se výpočty mohou lišit například v závislosti na odpočitatelných položkách poplatníka nebo podle toho, zda dny nařízené karantény nebo izolace zasahují do jednoho nebo do dvou kalendářních měsíců:
 
Hrubá
mzda
(v Kč)
Hrubý
výdělek
(za 10 dní
v Kč)
Čistý
výdělek
(za 10 dní
v Kč)
Ušlý
příjem
během
karantény
(v Kč)
Výše
mimoř.
příspěvku
(v Kč)
Celkem
nově za
karanténu
(v Kč)
% z hrubé
mzdy/
% z čisté
mzdy
15 200 6 992 6 223 – 2 313 2 606 6 516 93 %/105 %
18 000 8 280 7 195 – 2 723 2 980 7 452 90 %/104 %
20 000 9 200 7 876 -2 908 3 312 8 280 90 %/105 %
25 000 11 500 9 578 – 3 368 4 140 10 350 90 %/108 %
28 000 12 880 10 599 – 3 644 4 637 11 592 90 %/109 %
29 000 13 430 10 939 – 3 735 4 803 12 006 90 %/110 %
30 000 13 800 11 280 – 3 828 4 968 12 420 90 %/110 %
32 000 14 720 11 960 – 4 012 5 180 13 128 89 %/110 %
 
 
Zaměstnavatel nemusí žádat o žádné refundace, příspěvek k náhradě mzdy si sám odečte od povinného odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti. Odečet může zaměstnavatel provést do 3 kalendářních měsíců od ukončení karantény zaměstnance. „Díky eNeschopence, která funguje od loňského roku a v době pandemie hraje důležitou roli, dostanou zaměstnavatelé informace o zahájení a ukončení karantény během pár hodin,“ připomíná ministryně.
 
O této mimořádné podpoře bude ještě jednat Senát, po schválení pak zamíří k podpisu k prezidentu republiky.