J. Holoubek: Cenou za Průmysl 4.0 ukážeme zajímavé investice

Letos poprvé Svaz průmyslu na svém Sněmu udělí Cenu za Průmysl 4.0. Kvůli koronavirové krizi posunul termín pro podávání přihlášek na 14. června. „Cenou za Průmysl 4.0 chceme nasměrovat na správnou cestu ty firmy, které o investicích do své digitální transformace přemýšlejí. Nabídneme jim totiž inspiraci přímo z praxe,“ říká jeden z porotců Jiří Holoubek, člen představenstva SP ČR.

Letos bude Svaz průmyslu na svém Sněmu poprvé udělovat Cenu za Průmysl 4.0. Za co ji mohou firmy získat?
Rozhodli jsme se novou Cenu za Průmysl 4.0 vyhlásit, abychom ještě více zpopularizovali téma digitální transformace nejen mezi firmami, ale i ostatní veřejností. Digitální transformace nám všem totiž do budoucna přinese velkou konkurenční výhodu. Chceme posbírat různorodé projekty jak z oblasti nasazování jednotlivých prvků Průmyslu 4.0, tak i celkové digitální transformace firem. Hledáme zajímavá a inspirativní řešení z výroby, logistiky, energetiky, vztahů se zákazníky, stejně jako z práce se zaměstnanci či z výzkumu a vývoje. Podmínkou je uskutečnění projektu v letech 2019, nebo 2020.

Jak budete přihlášené projekty posuzovat?
Je nám jasné, že nelze srovnávat třeba pokročilou automatizaci a digitalizaci výrobních procesů se zvyšováním digitálních dovedností zaměstnanců. Přitom obojí je pro digitální transformaci firem velmi důležité. Proto se zaměříme především na inovativnost řešení, komplexnost projektu a dopady projektu na výsledky a rozvoj firmy a na její zaměstnance. Vybere pět nejlepších řešení, která jsou svým významem srovnatelná. Z této pětice pak zvolíme firmu, která si letos cenu odnese.

Cena za Průmysl 4.0 - termín prodloužen do 14. 6.

Ukázala nynější krize spojená s epidemií koronaviru, že firmy, které investovaly do technologií Průmyslu 4.0, jsou díky takto získané flexibilitě odolnější?
Samozřejmě. A těch dobrých příkladů je celá řada, i když si to firmy často ani neuvědomují a už tyto přínosy berou jako samozřejmost. Jedním ze základních atributů Průmyslu 4.0 je interoperabilita, tedy komunikace napříč všemi součástmi, které do průmyslových procesů vstupují. Takže například firmy, které již běžně využívají nejen vzdálený monitoring, ale i řízení technologických zařízení nejen ve vlastní firmě, ale i u svých odběratelů, byly určitě ve výhodě. Doufejme, že co si během koronavirové krize firmy vyzkoušely, povede k dalšímu snižování jejich osobních a cestovních nákladů při servisních zásazích a údržbě dodaných produktů.

Před příchodem krize firmy poměrně hodně investovaly do své digitalizace a digitální transformace. Budou chtít v tomto tempu pokračovat i v příštích měsících?
Už koncem minulého roku jsme sledovali první signály budoucího oslabování růstu ekonomiky a uvědomovali si, že jediným správným krokem bude se k opětovnému růstu „proinvestovat“. V současné době to platí dvojnásob. Patrně to budou investice uvážlivé a firmy se na ně lépe připraví, případně využijí některou z podpor národních nebo evropských dotačních programů. Ale potřebu investic do digitální transformace právě v této době restartu průmyslové výroby a služeb si určitě uvědomují.

Může Cena za Průmysl 4.0 firmy k takovým investicím motivovat?
Asi žádnou firmu nepřesvědčíme, že má ve velkém investovat do Průmyslu 4.0. Můžeme ale díky Ceně za Průmysl 4.0 nasměrovat na správnou cestu ty firmy, které o investicích do své digitální transformace přemýšlejí. Nabídneme jim totiž inspiraci přímo z praxe. A ta je velmi cenná, protože není jen na papíře, ale opravdu funguje.

Do kdy mohou své projekty přihlašovat?
Do 14. června. Rozhodli jsme se původní termín, který byl do 31. května, prodloužit o dva týdny. Aby firmy, které se nyní potýkají s dopady koronavirové krize, měly na přípravu projektů více času. Pak začne naše práce porotců.

Jan Stuchlík
kategorie Rozhovory