JANEČEK: „Vlakové čety trápí nejen mimořádná epidemiologická situace, ale i přetrvávající problémy s výlukami.“

Vlaková osobní doprava se začíná pomalu vracet do normálu, nadále však přetrvávají protiepidemická opatření, vyhlášená vládou. Jakou měrou se tato opatření projevují na práci vlakových čet? Mají dostatek ochranných pomůcek a jsou v tomto směru problémy s cestujícími? Které další potíže mají vlakové čety ve své práci a jak tyto záležitosti řeší příslušné výbory OSŽ? Na tyto a další otázky odpovídá v Obzoru č. 8 Martin Janeček, komandující RP ZAP Praha a člen PV OSŽ při ČD.

Současná mimořádná epidemiologická situace klade zvýšené nároky na práci všech železničářů, vlakové čety nevyjímaje. S jakými problémy se v této situaci podle vašich zkušeností setkávají členové vlakových čet?
Problémů je celá řada, počínaje nošením roušek nebo respirátorů, přes zákaz vycházení až po testování zaměstnanců v souvislosti s Covidem. Přetrvávají ale i potíže, které zde byly i před epidemií, především v oblasti výluk a problémů s nimi spojených. Nošení respirátorů je pro vlakové čety velmi nekonformní, stejně jako pro cestující, s tím rozdílem, že vlakové čety je musí nosit po celou dobu služby. Není málo těch, kteří mají problémy s dýcháním a o to jsou pro ně služby složitější. Co se týká dopravy do zaměstnání, zaznamenali jsme jen několik případů, kdy Policie kontrolovala naše kolegy, ale to bylo spíše kvůli nočnímu zákazu vycházení. Testování mobilního personálu probíhá formou samotestování, prozatím bez závažnějších problémů. Bohužel v práci komandujících a dalších zaměstnanců ZAP se to projevilo vyšší administrativní činností jak v evidenci, tak v distribuci testů. Ochranných pomůcek je dostatek – vlakové čety mají k dispozici respirátory, rukavice, dezinfekční gely.
Obecně se dá říci, že vlakové čety trápí nejen mimořádná epidemiologická situace, ale i přetrvávající problémy s výlukami.

Výluky jsou problémem na celé síti Správy železnic. Jak se z vašeho pohledu konkrétně dotýkají práce vlakových čet? Jaké problémy musíte nejčastěji řešit?
Pokud budu mluvit za RP ZAP Praha, tak zde je situace doslova katastrofální. Velké množství výluk opravdu velmi znesnadňuje práci nejen vlakových čet. Výluková opatření jsou vydávána velmi pozdě, dále je velké množství nepředpokládaných výluk. Bohužel se nám přes veškerou snahu s manažerem regionálního pracoviště ZAP Praha Ing. Joskou a s ředitelkou OJ ZAP Ing. Kubíkovou nedaří dosáhnout včasnějších informací o výlukách ze strany Správy železnic. Zaměstnancům se v souvislosti s výlukami mění rozpis služeb a průběh směn takřka každý den, což jim samozřejmě na klidu nepřidá. Ve vlacích pak musí s cestujícími řešit především přípoje mezi vlaky a intenzivně cestujícím vysvětlovat, proč je výluka, proč zrovna tento vlak jede odklonem nebo v jiné časové poloze a další dotazy. Na vlakové čety se přitom ze strany cestujících snáší nespravedlivá kritika za něco, co nemohou ovlivnit.

Vycházet dobře a slušně s cestujícími je nepochybně velmi důležité, jsou však případy, kdy je nutné zakročit „ostřeji“. Jak je to třeba s případy, kdy cestující odmítají nosit respirátory?
Cestující jsou v převážné většině slušní a chápou tento stav. Bohužel se najdou i případy, kdy si odmítají nasadit respirátor a vlaková četa musí použít až tu nejposlednější z variant, což je vyloučení z přepravy. Naštěstí takových případů není mnoho, snad i proto, že v souvislosti s epidemií došlo k velkému úbytku cestujících, hlavně v mezinárodní a dálkové dopravě.
Obecně bychom velice uvítali lepší spolupráci s Policií, zejména ohledně bezpečnosti na vlaku. Zatím tato spolupráce není příliš efektivní, je špatná dlouhodobě a nezlepšila se ani v době pandemie. Doprovody vlaků neexistují, kromě doprovodu fanoušků – ti teď naštěstí nejezdí. Na rizikové vlaky se snaží zaměstnavatel nasazovat bezpečnostní agenturu, ale hlídek je bohužel málo a stojí nemalé finanční prostředky.

Na podnikovém výboru (PV) OSŽ při ČD, jakož i na výboru OSŽ při RP ZAP Praha určitě všechny tyto záležitosti řešíte. S jakým výsledkem?
Vzhledem k celkovému zastoupení členů PV, řeší podnikový výbor veškeré problémy našich členů napříč funkcemi a jednotkami ČD. Bohužel z důvodu pandemie probíhají tato jednání formou videokonference, která nemůže nikdy plně nahradit jednání „z očí do očí“.
Poslední PV se konal za účasti předsedy představenstva pana Bednárika a pana poslance Kolovratníka a samozřejmě s ředitelkou O10 paní Horákovou. S panem poslancem se diskutovalo ohledně „konzervace“ lokálek a s panem ředitelem provozní situace na ČD ohledně oprav vozů, ekonomiky firmy nebo například budoucnost tzv. nové výpravní budovy v Praze hl. n., která se bytostně týká jak vlakových čet, tak strojvedoucích, protože zde mají obě složky zázemí a v neposlední řadě nocležnu. Pokud se týká otázky výluk, ty se musí řešit na nejvyšších místech na úrovni vedení ČD, Správy železnic a objednateli dopravy. Oslovili jsme v této věci generálního ředitele ČD, který přislíbil pomoc.

  • Zdroj: ODBOROVÉ SDRUŽENÍ ŽELEZNIČÁŘŮ