Rada OS KOVO rozhodla o úpravě stanov a odložení VIII. sjezdu

Členové Rady OS KOVO rozhodli svým usnesením ve dnech 24.–26. března o změně ve stanovách a odložení VIII. sjezdu OS KOVO. Reagovali tak na mimořádnou situaci vyvolanou koronavirovou pandemií, která omezila, a v řadě případů znemožnila, regulérní uplatňování některých obvyklých rozhodovacích mechanismů a pravidel.
 
Rada OS KOVO v hlasování, které probíhalo per rollam, jednoznačně podpořila návrh odložit termín plánovaného řádného VIII. sjezdu. Ten měl podle původních předpokladů proběhnout ve dnech 17.–19. června letošního roku.
 
O konkrétním návrhu nového termínu bude jednat další zasedání Předsednictva OS KOVO 21. dubna. Schválený návrh změny stanov určuje nejzazší termín konání řádného VIII. sjezdu OS KOVO, který podle závazného rozhodnutí nejvyšších orgánů svazu musí proběhnout nejpozději do konce příštího roku.
 
V této souvislosti se hlasovalo také o mimořádném prodloužení mandátů současných vrcholových představitelů OS KOVO. Rada odhlasovala návrh, jímž se funkční období čtyřčlenného výkonného vedení prodlužuje až do termínu konání příštích voleb, jež proběhnou na řádném VIII. sjezdu Odborového svazu KOVO.
 
„Posunutí termínu VIII. sjezdu je logickou reakcí na nestandardní okolnosti vyvolané covidovou pandemií. Jen samotná jeho příprava trvá řadu měsíců, je organizačně velmi náročná, sjezd nelze pořádat online, vyžaduje fyzickou přítomnost stovek lidí, a to je za současné situace naprosto nereálné,“ uvedl již dříve předseda svazu Jaroslav Souček.
 
  • Zdroj: OS KOVO