Josef Středula zvolen místopředsedou evropských odborů

Předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula byl ve čtvrtek 23. 5. 2019 zvolen místopředsedou Evropské odborové konfederace na jejím 14. sjezdu, který se konal ve Vídni.
 
Jen několik dní před Evropskými volbami se ve Vídni koná 14. sjezd Evropské odborové konfederace. České a moravské odbory na něm zaznamenaly výrazný úspěch, když byl místopředsedou Evropské odborové konfederace zvolen šéf Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula.
 
„Spravedlivější Evropu pro zaměstnance“ – to byla hlavní myšlenka 14. sjezdu Evropské odborové konfederace ve Vídni. Zhruba 700 odborářů rozhodovalo o tom, co budou odbory v následujících letech prosazovat pro zaměstnance na evropské i národní úrovni.
 
První výzvou jsou volby do Evropského parlamentu, které jsou příležitostí zvolit ty, kteří budou prosazovat principy ochrany zaměstnance, zvyšování mezd, zlepšování pracovních podmínek, spravedlivého přechodu k ekonomice, která bude sociálně citlivá a šetrná k přírodě.
 
Evropská odborová konfederace (EOK) sdružuje 45 miliónů pracujících v 90 odborových konfederacích v 38 zemích. Z vídeňského kongresu vyplynulo, že její představitelé jsou  přesvědčeni, že je možná spravedlivější Evropa pro pracující, založená na demokracii a sociální spravedlnosti, kvalitních pracovních místech a vyšších mzdách, sociálně spravedlivém přechodu na nízkouhlíkovou a digitální ekonomiku. Tomu odpovídá i motto kongresu „Spravedlivější Evropu pro zaměstnance“.
 
Josef Středula zdůraznil, že zvolení místopředsedou Evropské konfederace je úspěchem všech odborářů v České republice. Podle něj jsou první výzvou nového předsednictva volby do Evropského parlamentu, které jsou příležitostí zvolit ty, kteří budou prosazovat principy ochrany zaměstnance, zvyšování mezd, zlepšování pracovních podmínek, spravedlivého přechodu k ekonomice, která bude sociálně citlivá a šetrná k přírodě.
 
Podle něj Evropská odborová konfederace v posledním volebním období velmi silně tlačila lídry EU k tomu, aby změnili svoji politiku.
 
„Nyní již vidíme určitá zlepšení. Po silném tlaku odborů vytvořila EU nový investiční plán, přijala ‘evropský pilíř sociálních práv’, předložila návrhy legislativy pro lepší pracovní podmínky a učinila pokrok směrem k udržitelné ekonomice. To jsou důležité změny, i když ne dostatečné, a EU musí jít mnohem dále – k nové ‘společenské smlouvě’, která nabídne všem občanům férovější a spravedlivější společnost reálných příležitostí pro všechny,“ řekl Středula.