SP ČR projednal na tripartitě návrh státního rozpočtu

Pondělní tripartita projednala vládní návrh státního rozpočtu na rok 2020. Jenže vláda zástupcům zaměstnavatelů a odborů neposkytla včas potřebné podklady. „Je to velmi špatný přístup ze strany vlády. Chápu, že vláda chce znát naše stanovisko, ale není možné, aby nám nesdělila ani základní parametry rozpočtu,“ říká Jaroslav Hanák, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Mzdy jsou důležitou součástí návrhu rozpočtu. Svaz průmyslu souhlasí s dohodnutým navýšením mezd učitelů a se zvýšením mezd zdravotních sester. „Ostatní mzdy ve státní sféře by měly růst diferencovaně a maximálně o inflaci,“ dodává Jaroslav Hanák.

IMG 8177

Vláda představila návrh rozpočtu, který prohloubí jeho schodek. „Zvyšuje výdaje, které ale kvůli pomalejšímu ekonomickému růstu pravděpodobně nebude schopna plně pokrýt z aktuálních daňových výnosů. To přináší riziko, že skutečný schodek státního rozpočtu bude příští rok vyšší, než tomu bylo loni a předloni. Podniky tak vnímají riziko, že vláda bude hledat dodatečné zdroje i z produktivní sféry, což ekonomickému růstu rozhodně nepřispívá,“ upozorňuje Jaroslav Hanák, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR.

„Vláda v minulém roce deklarovala, že má zabezpečeny veškeré potřebné finanční zdroje a že při sestavování rozpočtu zohledňuje ekonomické predikce, podle kterých bude ekonomický růst zpomalovat. Podle nás vláda při přípravě rozpočtu na roky 2019 a 2020 varování od zástupců zaměstnavatelů i odborné veřejnosti podcenila a nadále podceňuje. Nezodpovědně zvyšuje mandatorní výdaje, na které nemá zajištěné zdroje příjmů,“ upozorňuje na problém Jaroslav Hanák, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Vláda musí být v prvé řadě řádným hospodářem, zefektivňovat a digitalizovat své činnosti a zejména být střízlivá v přijímání nových výdajově náročných opatření. „Firmy se ale obávají, že vláda bude i do budoucna zvyšovat výdaje, které nebude schopna pokrýt stávajícími příjmy, a ohrozí ekonomický rozvoj České republiky i zaměstnanost,“ doplňuje Jaroslav Hanák, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR

VLÁDA MUSÍ ZAJISTIT DOSTATEK FINANCÍ NA VZDĚLÁVÁNÍ

„Apelujeme na vládu, aby zajistila dostatek financí na plánované navýšení platů učitelů o 15 procent. Škrty jsou v této oblasti nepřípustné. Bez kvalitního školství není možné naplňovat ambiciózní strategie v oblasti inovací, umělé inteligenci nebo digitálních technologiích,“ dodává Jaroslav Hanák, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR. Na druhou stranu celkově platy ve veřejné sféře nesmí předbíhat růst mezd v podnicích a musí zohledňovat možnosti reálné ekonomiky.

Tereza Řezníčková
kategorie Tiskové zprávy