K výzvě Svazu k NPO se přidaly další organizace

K otevřené výzvě Svazu průmyslu a dopravy ČR k Národnímu plánu obnovy adresované předsedovi vlády ČR se přidaly i Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR, Hospodářská komora ČR a Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR. 

S blížícím se termín pro dokončení Národního plánu obnovy  s obavou zástupci zaměstnavatelů a podnikatelů sledují, že se do něj dostatečně nepromítají priority, které mají vysoký potenciál zvýšit konkurenceschopnost, odolnost a budoucí růst české ekonomiky. Vláda například zcela opomíjí přínosy, které by měla robustní podpora digitální transformace českých firem.

Otevřená výzva apeluje na vládu, aby

  • zvýšila alokaci pro firmy na digitalizaci (digitální transformaci) z 1 na 10 miliard korun a aby zapracovala tento požadavek do návrhu NPO do příštího jednání tripartity 22. února 2021,
  • umožnila firmám, aby z NPO financovaly také investice do digitalizace výrobních procesů,
  • otevřela přístup k prostředkům na digitalizaci také velkým podnikům bez zásadních omezení.

Znění výzvy ke stažení zde

Gbelec Ondřej
kategorie Tiskové zprávy