Jestli někdo shodí rekodifikaci stavebního práva, je proti restartu naší země

Uvádí ve svém komentáři Jaroslav Hanák, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Přerušení projednávání stavebního zákona a přesunutí do dalšího volebního období je naprosto nezodpovědné a nemožné. Čeká nás náročné období obnovy po pandemii a jednodušší „stavební právo“ je jeden ze základních kamenů, na kterém můžeme začít stavět při obnově našeho hospodářství a ekonomiky.

Příprava současného návrhu zabrala více než tři roky. Všechny strany v Poslanecké sněmovně uznávají, že se současný stav musí změnit co nejrychleji. Návrh nového stavebního práva nyní získal podporu v Hospodářském výboru Poslanecké sněmovny a po nekonečných vyjednáváních se přiblížil k původnímu záměru, který je možno charakterizovat stručně jako „jeden úřad, jedno řízení, jedno razítko“. Dále je potřeba, aby poslanci přijali další ambiciózní úpravy, které maximálně integrují a zjednoduší povolovací řízení. Pokud Svaz měst a obcí vybízí k zastavení prací a obnovení až po volbách, znamená to, že by začaly všechny přípravné práce po volbách nanovo. Znamená to zmaření mnohaleté práce všech zúčastněných, kteří rekodifikací logicky podporují. Toto může trvat až do doby, kdy se budou blížit další volby a ČR bude řešit další akutní a aktuální věci. Tento cyklus se pak může neustále opakovat. Změnu bychom tak mohli odkládat do nekonečna. Díky Národnímu plánu obnovy máme možnost nastartovat opět růst naší země a poskočit v žebříčku konkurenceschopnosti. Bez nového pružného stavebního práva se ale nikam neposuneme a v závodech o konkurenceschopnost se zasekneme už ve startovacím boxu. Jestli někdo nechce, aby se nový zákon schválil, je proti restartu naší země a hlídá si pouze a jenom své zájmy.

Problémy smíšeného modelu veřejné správy v oblasti stavebnictví potvrzují soudy, jež poukazují na mnohdy neobjektivní rozhodování samospráv a jejich podjatost. Pokud samosprávy nyní poukazují na to, že se jim odebírají práva, pouze tím dokazují naprosté nepochopení. Samospráva vždy vykonávala stavební právo pouze v přenesené působnosti, tedy za stát, který jí činnost svěřil.

Návrhem na nezávislou soustavu tak obce nepřichází o něco, co bylo jejich. Pokud to tak někdo bere, pak pravděpodobně nepochopil systém a jen potvrzuje, že samosprávy v praxi zasahovaly do státní správy a nedělaly tuto činnost nestranně a objektivně a v zájmu všech občanů naší země.

Gbelec Ondřej
kategorie Tiskové zprávy