Kolektivní vyjednávání ve skupině Sev.en Energy skončilo dohodou

Kolektivní vyjednávání ve společnostech skupiny Sev.en Energy bylo dokončeno. Jako poslední uzavřeli dohodu zástupci zaměstnavatele a odborů v mostecké části skupiny v předposledním únorovém týdnu. Byla sjednocena délka platnosti kolektivních smluv na období převážně jednoho roku, a to do 31. 12. 2021, nejdéle však do 31. 3. 2022.

„Letošní cíle i závěry kolektivního vyjednávání odrážely aktuální situaci v odvětví energetiky, a to jak propad prodejů elektřiny a uhlí z důvodu ekologizačních aktivit a tlaku na těžbu, tak s ohledem na dopady covidové epidemie,“ uvedl Petr Mrvík, personální ředitel těžebních společností skupiny Sev.en Energy. Vyjednávání ve všech částech skupiny bylo podle zúčastněných náročné, ale podařilo se dosáhnout dohody, takže ani přes nepříznivý vývoj důležitých ukazatelů nedojde ke snižování mezd a stávající tarifní mzdy zůstanou zachovány ve stejné výši. Ve všech kolektivních smlouvách byla zakotvena výše náhrady mzdy při částečné nezaměstnanosti.

„Velmi podstatné pro nás bylo sjednotit přístup v otázkách kolektivního vyjednávání napříč skupinou. Snažili jsme se, aby se rozdíly mezi jednotlivými společnostmi ve skupině postupně zmenšovaly, případně sjednotily,“ zdůraznil personální ředitel. Samozřejmě že se mohou mezi jednotlivými společnostmi vyskytovat odlišnosti, ovšem v zásadních bodech, které jsou pro všechny společné, se daří rozdíly minimalizovat. 

Struktura a výše odstupného je nyní stejná pro všechny lokality, jak těžební a obslužné společnosti v Mostě, Elektrárnu Chvaletice i teplárny v Kladně a Zlíně. V rámci skupiny se snížil i rozdíl v oblasti věrnostních odměn a při výročích. Firemní benefity, jako jsou  například penzijní připojištění nebo příspěvek na zdraví, sport a kulturu, zůstávají v rámci skupiny zachovány na úrovni uplynulého roku. 

„Jsem přesvědčen, že se nám při kolektivním vyjednávání podařilo najít kompromis mezi aktuální nepříznivou ekonomickou situací, která nejen v našich podmínkách vytváří velký tlak na snižování nákladů, a snahou o zachování úrovně odměňování a motivace zaměstnanců ve skupině,“ uzavřel personální ředitel.

  • Zdroj: Sev.en Energy