Komentář Agrární komory ČR k vládnímu Ozdravnému balíčku 2024/2025

„České zemědělství má za sebou několik náročných let, kdy pěstitelé a chovatelé čelili nejdříve protipandemickým opatřením a následně kvůli válce na Ukrajině raketovému růstu nákladů a zpřetrhání dodavatelsko-odběratelských vztahů. Kritická je především situace v živočišné výrobě a pěstování náročnějších plodin, jako jsou ovoce, zelenina, brambory či chmel, kde hrozí razantní útlum produkce a následkem toho další pokles potravinové soběstačnosti Česka. Oznámit českým zemědělcům škrt v dotačních podporách ve výši 10,2 miliard korun v následujících dvou letech, s nimiž již počítali, a navíc bez uvedení dalších detailů, považujeme za populistický a nesystémový krok, který přispěje k dalšímu ohrožení produkce kvalitních domácích potravin za dostupné ceny pro obyvatele. Pro sektory, jako je chov prasat nebo drůbeže, se jedná o téměř jedinou formu podpory a krácení dotací pak ještě více prohloubí konkurenční nevýhody, které máme vůči našim sousedům. Jedná se například o stále přísnější požadavky na welfare, jako je zákaz klecových chovů nosnic od roku 2027, který se nebude týkat celé Evropské unie.

Agrární komora České republiky jakožto největší zemědělská organizace v České republice nebyla přizvána k debatě, která je klíčová pro budoucnost jejích členů. Opět to ukazuje na totální absenci jakékoliv vize pro další vývoj českého zemědělství ze strany státu. Jediná jistota je, že vládou představený takzvaný Ozdravný balíček 2024/2025 jednoznačně nepřispěje k ozdravení českého zemědělství.

Ke vysokým nákladům v zemědělské prvovýrobě, jako jsou krmiva pro zvířata, průmyslová hnojiva, energie, pohonné hmoty, mzdy a další, přibude za necelé dva roky ještě zvýšení daně z příjmů právnických osob z 19 a 21 procent. Otázkou je, zda bude v té době v zemědělství ještě koho danit.

Vítáme snížení sazby DPH na potraviny na úroveň 12 procent, i když vláda mohla být v tomto ohledu ambicióznější, jako byly jiné evropské státy. Současně je třeba dohlédnout na to, aby snížení sazby skutečně pomohlo zákazníkům při nákupu základních potravin a nepřispělo pouze ke zvýšení zisků zahraničních obchodních řetězců,” říká ve svém komentáři k ozdravnému balíčku vlády prezident Agrární komory České republiky Jan Doležal.

  • Zdroj: Agrární komora ČR