Tripartita se zabývala vládním úsporným balíčkem a návrhem důchodové reformy

Tisková konference po konci jednání tripartity, 15. května 2023.
Tisková konference po konci jednání tripartity, 15. května 2023.
Zástupci vlády, odborů a zaměstnavatelů se v pondělí 15. května 2023 sešli ve Strakově akademii na třetím letošním jednání Rady hospodářské a sociální dohody ČR. Sociální partneři se věnovali úspornému ekonomickému balíčku nebo důchodové reformě.

Hlavním tématem jednání sociálních partnerů byl ozdravný plán vlády Petra Fialy pro veřejné finance, který strany vládní koalice představili ve čtvrtek 11. května. Konsolidační baliček obsahuje 58 úsporných opatření, jejichž cílem je snížit deficit státního rozpočtu v letech 2024 a 2025 téměř o 150 miliard korun. Vláda zástupcům zaměstnavatelů a odborů představila také podrobnosti připravené důchodové reformy, jejímž cílem je zabránit zhroucení důchodového systému v ČR a zajistit i dalším generacím důstojné penze.

„Jednali jsme se sociálními partnery v podstatě tři pracovní dny poté, co jsme vytvořili koaliční dohodu a představili veřejnosti naše kroky,“ konstatoval po jednání premiér Petr Fiala. „Ta opatření jsou důležitá, to jsme dnes znovu zdůraznili. Tempo zadlužování je hrozivé. Pokud bychom něco neudělali, pokud bychom, jak se říká, nešlápli na brzdu, tak schodek v příštím roce by byl vyšší o 94 miliard korun, v roce 2025 o 148 miliard a to prostě není možné. Máme odvahu s tím něco udělat a ta opatření jsme představili,“ uvedl předseda vlády a zdůraznil, že větší část snížení schodku státního rozpočtu tvoří úspory na straně státu a jen menší tvoří zvýšení jeho příjmů.

Konsolidační balíček sníží deficit veřejných financí z 3,5 procenta HDP na 1,8 procenta HDP v roce 2024 a 1,2 procenta HDP v roce 2025. Nejvíce se úsporná opatření dotknou národních dotačních titulů, úspor na provozu státu a snížení platů ve veřejné sféře. „Za opatřeními jako vláda a vládní koalice, a to je důležité, stojíme a máme k nim silný mandát z voleb. Slibovali jsme občanům, že takováto opatření připravíme, a také jsme je připravili,“ připomněl premiér Fiala.

Konsolidační balíček také zahrnuje změny na příjmové straně, jako je zvýšení DPH a zrušení daňových slev a výjimek nebo vyšší zdanění alkoholu a tabáku. Zlevnění by mělo naopak nastat u potravin a bydlení. V rámci úsporného balíčku dojde také ke zvýšení daně z nemovitosti a daně z příjmu právnických osob.

„Očekávali jsme, že proti našemu ozdravnému balíčku bude vyvíjen určitý tlak, a chápeme, že jsou tu hájeny určité konkrétní zájmy, ať už konkrétních sociálních skupin, nebo profesních skupin. Ale my stojíme za tím, že toho řešení je správné pro občany České republiky, pro Českou republiku, pro naši dobrou budoucnost, a že je po všech stránkách vyvážené,“ prohlásil předseda vlády. „Znovu zdůrazňuji, že jsme hodně dbali na to, aby sociální balíček nezasáhl významně žádnou sociální skupinu a aby se těch nejohroženějších, nejzranitelnějších v naší společnosti dotkl co nejméně,“ poznamenal Petr Fiala.

Členové tripartity se v diskusi věnovali také plánované důchodové reformě. Ta bude zaměřena na úpravy výpočtu věku odchodu do důchodu, změny valorizací již vyplácených penzí a na úpravy pravidel pro předčasné odchody do důchodu. Jedním z cílů reformy je také zajistit vyšší důchody pro osoby samostatně výdělečně činné.

Další jednání Rady hospodářské a sociální dohody se uskuteční 10. července ve 14.00 a od 16.00 proběhne společné jednání Rady hospodářské a sociální dohody ČR se zástupci krajů. Poslední společné jednání tripartity se zástupci krajů se uskutečnilo 24. září 2018.