Komentář k návrhu zvýšení daně z příjmů právnických osob

Zvýšení daně z příjmů právnických osob (DPPO) by podle Svazu průmyslu a dopravy ČR nebylo dobrým signálem pro naši ekonomiku a přispělo by ke zhoršení mezinárodní konkurenceschopnosti ČR včetně snížení soukromých prostředků pro investice, které ČR naopak potřebuje. Navíc některé strany vládní koalice slibovaly, že tuto daň nebudou zvyšovat. „Po rychlé konzultaci, kterou Svaz provedl v průběhu dubna s asi 65 firmami, bylo zvýšení daně z příjmů právnických osob hodnoceno mezi 5 možnými nejškodlivějšími řešeními. Zhoršovat si dále pozici vůči konkurenčnímu Polsku či ubírat firmám peníze na potřebné investice není cesta k dlouhodobému silnému růstu ekonomiky ani příjmů, byť by toto opatření bezpochyby určité prostředky minimálně v prvních letech do rozpočtu státu přineslo. Vláda by ovšem neměla opomíjet ekonomická fakta a souvislosti,“ upozorňuje generální ředitelka Svazu průmyslu a dopravy ČR Dagmar Kuchtová.

Svaz průmyslu a dopravy ČR upozorňuje na tyto ekonomické argumenty proti tomuto návrhu:

  • Ačkoliv mají mnohé státy vyšší sazby korporátní daně, ČR v regionu soutěží v řadě oblastí s Polskem, přičemž náš soused má již teď konkurenční výhodu, např. v rychlosti povolovacích procesů. Polsko má v současnosti sazbu DPPO na stejné výši jako my (19 %), potenciální zvýšení sazeb by tak dále ztížilo pozici ČR.
  • Zisk je jedním ze zdrojů investic firem, včetně potřeby reinvestic, kdy ČR potřebuje s ohledem na výzvy, kterým čelí, investiční aktivitu zvyšovat, a ne ubírat firmám prostředky.
  • Reálný výběr DPPO v poměru k HDP ČR patří k nejvyšším v rámci OECD a přesahuje nejen ostatní státy v našem regionu, ale je vyšší i v porovnání se zeměmi jako Švédsko, Dánsko či Velká Británie.
  • DPPO je velmi silně spojena s ekonomickým vývojem. Z tohoto důvodu je rozumnější usilovat o prorůstová opatření, která mají mnohem vyšší dlouhodobý efekt. Jedná se např. o snížení daňové administrativy či snížení finanční a časové náročnosti plnění daňových povinností. V době potřeby podpory investic a silné globální konkurence je třeba spíše vytvářet stabilní prostředí pro investice a růst, což s ohledem na empirickou vazbu ekonomického vývoje a výběru daně z příjmů je klíčový faktor výběru daně.
  • V této souvislosti by vláda mohla navýšit příjmy i jinými pozitivními opatřeními. Jedná se zejména o podporu odpočtů na výzkum a vývoj a pozitivní kroky k většímu využívání tohoto nástroje a realizaci výzkumu a vývoje v ČR, včetně související vyšší přidané hodnoty a spill-over efektů pro naši ekonomiku.