Komentář k projevu předsedy Evropské komise o stavu EU

Evropská unie potřebuje silnější euro, dokončit digitální trh a dál spolupracovat se zbytkem světa na uvolňování bariér mezinárodního obchodu. Mezi EU a Velkou Británií by měla vzniknout zóna volného obchodu. Tak má vypadat budoucnost podle předsedy Evropské komise Jean-Clauda Junckera.

Unie překonala hospodářskou a finanční krizi. Od roku 2014 bylo v Evropě vytvořeno 12 milionů pracovních míst. Do budoucna je nezbytné pracovat na posilování mezinárodní role eura, prohlásil předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker v tradičním projevu o stavu Unie před Evropským parlamentem. Letos byl tento projev zároveň posledním v rámci mandátu stávající Evropské komise, který vyprší na jaře příštího roku.

SILNĚJŠÍ EURO

Euro se má stát aktivním nástrojem nové evropské suverenity. Již nyní je druhou nejpoužívanější měnou na světě, nicméně je třeba roli eura dále posilovat. „Je absurdní, že Evropa platí za dovoz energií v hodnotě 300 miliard eur ročně z 80 procent v amerických dolarech, ačkoli z USA dovážíme jen přibližně 2 procenta energie. Je absurdní, že evropské společnosti kupují evropská letadla za dolary, a nikoli za eura,“ uvedl Juncker.

Přijetí eura Českou republikou patří dlouhodobě mezi hlavní priority Svazu průmyslu. Česko slíbilo přijmout euro již v roce 2004 při vstupu do EU. „Logickým argumentem pro společnou měnu je silná vlastnická a obchodní provázanost Česka a eurozóny. Když přijmeme euro, bude to i signálem pro investory, že jsme nedílnou součástí vyspělé EU. Z našich společných šetření s Českou národní bankou vyplývá, že téměř pětina podniků už dnes používá euro i v tuzemských transakcích,“ říká prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Jaroslav Hanák.

DOKONČIT DIGITÁLNÍ TRH

Předseda Komise zdůraznil, že Evropa coby největší jednotný trh na světě musí být suverénním globálním hráčem a pokračovat v nastavování globálních standardů, a to i v oblasti velkých dat, automatizace a umělé inteligence. „Kroky vedoucí k dokončení Jednotného digitálního trhu vítáme. Na Svazu průmyslu byla pro otázky umělé inteligence v letošním roce založena dokonce specializovaná platforma sdružující přední české experty z firemní, vládní i akademické sféry,“ komentuje Junckerův projev viceprezidentka Svazu průmyslu Milena Jabůrková.

Pro další rozvoj a využití potenciálu umělé inteligence je však potřeba vytvořit vhodné podmínky. „Stávající podoba některých aktuálně projednávaných legislativních návrhů EU může rozvoj umělé inteligence, digitálních technologií a konkurenceschopnost EU významně ohrozit. Jedná se například o návrh Směrnice o autorském právu, který ve stávající podobě umožňuje vytěžovat informace jen v úzké a omezené míře výzkumným institucím. Toto Svaz považuje za naprosto nepřijatelné. Každý by měl mít možnost těžit informace z obsahu, který si zaplatí,“ dodává Jabůrková.

Juncker také vyzval k urychlenému přijetí řady návrhů aktuálně projednávaných ze strany Rady a Evropského parlamentu. Mezi ně zařadil také návrh týkající se digitálního zdanění, ke kterému má Svaz značné výhrady. „Doposud předložené návrhy ze strany Komise byly nekvalitně připravené a zvyšují nejistoty v rozvoji digitální ekonomiky v EU,“ říká ředitel Sekce hospodářské politiky Bohuslav Čížek.

„Jednoznačně není například vymezena základna pro zdanění. Nutné je dosáhnout shody na půdě OECD, protože tato oblast je i z daňového hlediska globální. Proto jako Svaz nepodporujeme dílčí jednostranná řešení,“ dodává Čížek.

UNIE ZŮSTANE OTEVŘENÝ TRH

Obchodní politiku EU Juncker zhodnotil jako úspěšnou. S tímto hodnocením SP ČR souhlasí. Podle Junckera je třeba do květnového summitu 2019 v rumunském Sibiu ratifikovat dohodu mezi EU a Japonskem.

Předseda Komise podpořil multilaterální obchodní systém a potvrdil, že Unie zůstane otevřeným trhem. V této souvislosti nicméně zdůraznil, že na mezinárodní scéně musí EU hovořit jedním hlasem.

Předseda Komise dále vyjádřil záměr postupně přetavit stávající obchodní dohody mezi EU a Afrikou v mezikontinentální dohodu o volném obchodu.

SNIŽOVÁNÍ EMISÍ CO2

Juncker vyjádřil plnou podporu závěrům Komise v oblasti cílů pro snižování emisí CO2 do roku 2030. Ředitel Sekce hospodářské politiky SP ČR Bohuslav Čížek k tomu uvádí: „Podporujeme snižování emisí skleníkových plynů, ovšem nastavování konkrétních cílů by mělo odrážet reálné možnosti členských států a zohledňovat specifickou strukturu ekonomiky. Nákladová efektivita by měla být jedním z hlavních parametrů opatření dekarbonizačních politik. Nejsme rádi, že dohodnuté cíle pro obnovitelné zdroje energie a energetickou účinnost šly vysoce nad rámec původního návrhu Komise a vystavují český průmysl nutnosti investic v řádu stovek miliard korun.“

Svaz s velkými obavami sleduje také vývoj diskuse ohledně nastavení cílů CO2 pro osobní automobily a lehká užitková vozidla. „Ambice některých evropských představitelů znamenají faktický zánik spalovacích motorů na evropském trhu v roce 2030. Trváme na tom, aby byly nastaveny realistické cíle a byl nadále respektován princip technologické neutrality při jejich plnění,“ dodává Čížek.

ZÓNA VOLNÉHO OBCHODU MEZI EU A VELKOU BRITÁNIÍ

Pokud jde o vyjednávání mezi EU a Velkou Británií o tzv. brexitu, Juncker zopakoval, že země mimo EU nemůže mít stejná privilegia jako členský stát EU. Na druhou stranu zdůraznil, že Británie zůstane nadále blízkým sousedem a partnerem v politických, ekonomických i bezpečnostních otázkách a nikdy nebude pro EU obyčejnou třetí zemí. Vyjádřil souhlas s myšlenkou, aby základem budoucího partnerství mezi Unií a Británií byly zóna volného obchodu.

„Musíme zajistit, aby vystoupení Spojeného království z EU bylo spořádané a následná situace stabilní, protože to dlužíme našim občanům a podnikům,“ prohlásil Juncker.

VÍCE ROZHODOVÁNÍ KVALIFIKOVANOU VĚTŠINOU

Komise chce zrychlit rozhodovací proces, aby Unie byla akceschopnější. Juncker proto navrhuje, aby ve specifických oblastech společné zahraniční a bezpečnostní politiky bylo možné přejít od jednomyslnosti k rozhodování pouze kvalifikovanou většinou členských států. Podobné návrhy lze v dohledné době očekávat i v daňové oblasti.

V neposlední řadě Juncker připomněl, že Evropská unie je zárukou míru. „Měli bychom si Evropské unie více vážit, nešpinit její obraz, bránit náš způsob života,“ uvedl.

Svaz průmyslu plně souhlasí s tím, že základní myšlenka Evropské unie – již nikdy válku – je stále naléhavá. Jednotná Unie pro nás zůstává prioritou.

Celý text projevu Jean-Claude Junckera o stavu Unie naleznete zde.

Přehledný seznam aktivit Komise na zbývajících 8 měsíců jejího mandátu naleznete zde.

Jan Stuchlík 
kategorie Evropská unie