Plán akcí Sekce mezinárodních vztahů SP ČR na rok 2018

Vážení členové Svazu průmyslu a dopravy ČR, předkládáme vám přehledný plán akcí, které organizuje Sekce mezinárodních vztahů SP ČR. Celoročně je aktualizován a doplňován.

Plán podnikatelských misí a dalších akcí organizovaných Sekcí mezinárodních vztahů k 14. 9. 2018

Svaz průmyslu a dopravy ČR na Mezinárodním strojírenském veletrhu 2018 v Brně k 14. 9. 2018

Pavel Fára
kategorie Proexportní servis