SP ČR na tripartitě ke státnímu rozpočtu

„Děkujeme a schvalujeme navýšení platů pro učitele, podporu výzkumu, vývoje a inovací i investice do infrastruktury. Tyto strategické oblasti pro rozvoj potřebují vyšší podporu ze strany vlády. Vítáme i to, že se vláda zaměřuje na provozní úspory a například škrtá tzv. mrtvá úřednická místa, ale je potřeba v tom dále pokračovat. Jako hospodáři si ale uvědomujeme riziko deficitu, navíc v době, kdy ekonomika roste. Schodkový rozpočet v době prosperity je systémově špatně,“ říká Jaroslav Hanák, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR.

„Mimořádné nárůsty příjmů do státního rozpočtu přes 10 %, které nyní zaznamenáváme díky růstu ekonomiky, se nemusí další roky opakovat. Na příjmové stránce je potřeba dotáhnout projekt EET,“ doplňuje Hanák.

Tereza Řezníčková
kategorie Tiskové zprávy