Komentář k zákazu prodeje aut se spalovacími motory

Evropský parlament schálil návrh zákazu prodeje nových aut se spalovacím motorem od roku 2035. Přinášíme vám komentář prezidenta Svazu průmyslu a dopravy ČR Jaroslava Hanáka.

Návrh na zákaz prodeje nových aut se spalovacím motorem od roku 2035, který schválil Evropský parlament je zatím pouze mezikrok. Finální rozhodnutí se zformuje v následujících měsících mezi Evropským parlamentem, Komisí a Radou. Návrh EP vnímáme jako velmi přísný a ambiciózní, i když se dal očekávat. Na druhou stranu Evropský parlament rozhodnutím vyslal jasný signál, že obrat k elektromobilitě je daný. Některé automobilky se na transformaci navíc dlouhodobě připravují a jejich strategické směřování reflektuje tento směr. Cíl ale může způsobit problémy zejména některým subdodavatelům. Dobrá zpráva je, že se nezpřísňují záměry pro nejbližší roky, což by nebylo ani technicky realizovatelné. Nutnou podmínkou jakýchkoliv cílů je ale dostatečná a široce dostupná dobíjecí infrastruktura.

V kontextu cílů CO2 a autoprůmyslu jako takového je zásadní, jak přísné budou emisní normy Euro 7/VII. Dojde-li k razantnějšímu zpřísnění Euro 7/VII, bude to znamenat předčasný konec řady ICE modelů, omezení nabídky pro kupující a možností produkce na straně výrobců.

Transformace automobilového průmyslu je nevyhnutelná. Co se týče samotných cílů CO2, je třeba, aby nyní vláda začala podporovat čistou mobilitu daleko více, a to i u podnikatelů, což se bohužel neděje. Již dnes tvoří elektromobily přibližně 11% produkce automobilek v ČR. Elektromobily registrují z 90 % firmy, proto je klíčový rozvoj firemních fleetů. Nyní je důležité, aby byly politické záměry podpořeny také odpovídajícími politickými opatřeními ve všech členských státech. K nim patří dostatečná nabídka bateriových článků, mnohem rychlejší rozšíření dobíjecí infrastruktury, zrychlení povolovacích procesů a urychlený přechod na novou energetiku.

Jako řešení se nabízí vytvoření a správné nastavení podpůrných mechanismů pro celý eko-systém elektromobility tj. FVE – energetické úložiště – dobíjecí stanice – elektrický vůz s využitím evropských nebo národních nástrojů. Podpora státu je nyní v souvislosti s problémy v globální ekonomice i válkou na Ukrajině ještě důležitější.

kategorie Tiskové zprávy