Komentář prezidenta SP ČR k programovému prohlášení vlády

Vláda ČR dnes zveřejnila své programové prohlášení. Přinášíme vám první komentář prezidenta Svazu průmyslu a dopravy ČR Jaroslava Hanáka. Svaz průmyslu finální verzi dokumentu důkladně analyzuje a v nejbližších dnech přinese detailnější hodnocení jednotlivých částí.

„Jsme rádi, že si vláda v programovém prohlášení dala jasný cíl povznést Českou republiku mezi nejvyspělejší země světa. Za Svaz průmyslu tuto ambici prosazujeme dlouhodobě a doporučili jsme to i vládě při našem jednání k programovému prohlášení. Věříme, že průmysl v ČR a česká společnost ji při správném vedení může naplnit. Cestou k tomuto cíli je mimo jiné digitální transformace firem, ale i celé společnosti. Bez vlastních značek, produktů s vyšší přidanou hodnotou a na ně navázaných služeb se mezi TOP 20 zemí světa nedostaneme.

Aktivně jsme s vládou proto komunikovali a jsme rádi, že řadu podnětů Svazu vyslyšela a zařadila do programového prohlášení, například vyhodnocování dopadů na průmysl a podporu jeho modernizace, podporu projektů s vysokou přidanou hodnotou, exportu či otevření a vyšší flexibilitu trhu práce.

Bohužel zásadní legislativní návrhy, které budou určovat budoucnost digitální ekonomiky a způsob, jak k nim bude vláda přistupovat v prohlášení i přes naše opakované apely nejsou. Stejně tak nejsou dostatečně promítnuta konkrétní opatření v oblasti digitální transformace a využití evropských zdrojů. V programovém prohlášení je také několik problematických částí, například ohrožení Modernizačního fondu určeného k transformaci energetiky a průmyslu, či opomenutí řešení financování vodního hospodářství. Čekali jsme také větší docenění významu a podporu aplikovaného průmyslového výzkumu.

Věřím, že jsme s nastupující vládou nastavili konstruktivní dialog, který dále prohloubíme na lednovém jednání tripartity. Jedna věc je totiž programové prohlášení, a zcela jiná je realita. Za Svaz průmyslu mohu říci, že jsme plně připraveni spolupracovat se všemi ministerstvy, a také využít nadcházející české předsednictví v Radě EU, abychom Česko dostali zpět mezi lídry Evropy.“

kategorie Tiskové zprávy