Komentář SP ČR k dodávkám plynu a případnému výpadku

Všichni si uvědomujeme vážnost stávající situace a na prvním místě je pro nás poskytnutí maximální možné pomoci Ukrajině vedoucí k zastavení války. Česká republika je téměř ze 100 % závislá na dodávkách plynu ze zahraničí, v tuto chvíli v podstatě z Ruska, a je navíc jednou z nejprůmyslovějších zemí EU.

Případný výpadek dodávek plynu z Ruské federace by měl zásadní dopad na český průmysl, ale i na celé hospodářství. I proto jsme téma dodávek plynu otevřeli na jednání Pracovního týmu Ukrajina a průmysl pod Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR (MPO) a následně byla pod MPO vytvořena odborná skupina za účasti zástupců řady odvětví průmyslu, MPO a zástupců plynárenského sektoru. Chápeme, že některé informace jsou citlivé, ale ty, které MPO poskytuje prostřednictvím médií, byly a jsou často pro firmy nedostatečné a někdy i matoucí. Firmy jsou ty, co musí umět reagovat a kterých se situace dotkne. MPO jsme proto na posledním jednání informovali o vážnosti situace pro průmysl. Klíčové pro nás bylo znát aktuální reálný stav a možné postupy v případě krizových situací. Bez plynu se neobejde například výroba oceli, skla, keramiky, používá se v automobilovém průmyslu, ve slévárnách ale i v dalších provozech napříč zpracovatelským průmyslem. Zároveň jej podnikatelé stejně jako domácnosti využívají k vytápění.

Případný výpadek dodávek plynu ČR by způsobil jednoznačný ekonomický propad. Firmy se sice snaží realizovat opatření na úspory energie a hledat možnosti přechodu na jiné palivo nebo energii, ale ta jsou technologicky i časově náročná a pro některé sektory v krátkém čase v podstatě i nemožná. V řádu týdnů ani měsíců zázračné řešení, které by dokázalo plně nahradit výpadek dodávek, neexistuje. Plně podporujeme naplňování zásobníků v ČR a klíčové pro nás je zapojení Česka do evropských projektů v energetice a zabezpečení funkční evropské solidarity v případě výpadku dodávek plynu z Ruské federace. Pro stát to musí být priorita a vláda musí ve spolupráci s podnikatelskými svazy připravovat konkrétní kroky, které zmírní nejvážnější škody a úplnou likvidaci některých sektorů pro případný výpadek a zároveň řešení střednědobé strategie a energetické koncepce. Nelze na nic čekat. S vládou jsme již několik měsíců připraveni řešit potřebné další kroky v transformaci energetického sektoru.

Zároveň bychom rádi připomněli potřebu realizace konkrétních opatření pro firmy v oblasti cen energie, to se týká elektřiny i plynu. S MPO spolupracujeme na možnosti kompenzace energeticky náročným firmám v důsledku růstu cen energie dle tzv. Dočasného krizového rámce, ale na naše další návrhy konkrétní reakce bohužel od vlády nemáme.

kategorie Tiskové zprávy