Vláda prodiskutovala tzv. balíček rodinné pomoci, schválila i pomoc sociálním službám s pokrytím zvýšených nákladů na péči o uprchlíky

Tisková konference po jednání vlády, 27. dubna 2022.
Tisková konference po jednání vlády, 27. dubna 2022.

Vláda Petra Fialy na jednání ve středu 27. dubna 2022 projednala soubor opatření, jimiž chce v rámci pomoci rodinám s dětmi zvládnout vysokou inflaci a ceny energií. Souhlasila také s vypsáním nového dotačního titulu pro poskytovatele sociálních služeb na zajištění financování péče poskytované válečným uprchlíkům z Ukrajiny.

Cílem tzv. balíčku rodinné pomoci, který vláda prodiskutovala, je reagovat na současnou situaci rodin v důsledku energetické a humanitární krize související s ruskou agresí na Ukrajině, které provází skokový růst cen a inflace. Vláda se chce zaměřit na podporu příjmové situace rodin s dětmi, na slaďování rodinného a pracovního života. Rodiny s dětmi jsou podle kabinetu ještě více ohroženou skupinou než důchodci, kteří již byli letos podpořeni dvojí valorizací důchodů a velmi pravděpodobně bude následovat ze zákona i valorizace třetí. Vláda nyní zváží, jaké konkrétní kroky kromě těch, které už přijala, budou nejúčinnější, nejrychlejší a nejméně administrativně náročné.

Nejdůležitějším bodem dnešního jednání byla bezesporu pomoc vlády občanům České republiky, na které dopadají rostoucí ceny energií, potravin a všeho, co souvisí s inflací a drahotou. Politika naší vlády je jasná. Je jasná od začátku – pomáháme těm, kteří si s těmi dopady nemohou pomoct sami. Nikoho nenecháme padnout, ale není v možnostech státních financí ani by nebylo rozumné, abychom dávali podporu plošně všem, abychom dělali plošná opatření. Nedávalo by to smysl, protože bychom tím jen dále zrychlovali spirálu inflace, do které nás uvrhla nezodpovědnou politikou vláda Andreje Babiše,“ konstatoval předseda vlády Petr Fiala.

Předseda vlády připomněl, že strategií vlády je pomáhat cíleně, těm, kteří tu pomoc skutečně potřebují. „Proto jsme se dnes shodli na balíčku následujících opatření, která pomohou střední třídě, pomohou rodinám s dětmi, samoživitelkám a samoživitelům. To jsou právě skupiny lidí, které se mohou vlivem rostoucích cen dostávat do problémů, a tomu chceme předejít. Dnes jsme tedy rozhodli o následujícím balíčku pomoci rodinám, který je směřován především na rodiny s dětmi. Klíčovým opatřením je, že dáme jednorázový příspěvek na dítě ve výši pět tisíc korun. Příspěvek dostanou domácnosti s příjmem do milionu korun ročně na každé dítě v domácnosti. Shodli jsme se také, že upravíme maximální výši čerpání rodičovského příspěvku o tři tisíce, tedy z maximální dosavadní výše 10 000 na 13 000 korun. Připravíme také legislativní změny na podporu zkrácených a flexibilních úvazků a rozhodli jsme se také, že z plánu obnovy a operačních programů podpoříme ještě více dětské skupiny,“ shrnul připravovaná opatření premiér Fiala.

Vláda rovněž rozhodla, že registrovaní poskytovatelé sociálních služeb, kteří nabízejí služby i válečným uprchlíkům z Ukrajiny, dostanou od státu prostřednictvím Ministerstva práce a sociálních věcí mimořádnou dotaci na úhradu nákladů a dalších výdajů souvisejících s poskytnutím či zajištěním pomoci a péče o tyto osoby. Kromě zafinancování těchto služeb umožní dotace také navýšit úvazky ve službách, a zajistit tak zaměstnání pro občany Ukrajiny a další cizince s udělenou dočasnou ochranou kvůli ozbrojenému konfliktu na Ukrajině. Celkem bude na tento program alokováno 2,4 miliardy korun.

Vláda se také shodla, že díky zlepšené epidemické situaci už není zapotřebí udržovat Českou republiku ve stavu pandemické pohotovosti podle pandemického zákona. Požádá proto Poslaneckou sněmovnu o vyslovení souhlasu s jeho ukončením k 3. květnu. Pandemický stav, který při řešení pandemické krize nahradil opakovaně vyhlašovaný nouzový stav, byl v České republice vyhlášen 27. února 2021 v den nabytí účinnosti pandemického zákona a na jeho základě vyhlašovalo Ministerstvo zdravotnictví některá protiepidemická opatření. I jejich platnost bude ke dni ukončení pandemického stavu ukončena.

Vláda schválila také úpravu krizového opatření z 23. března, které se týká pobytu ukrajinských uprchlíků na území České republiky. Vzhledem k hrozícímu nedostatku ubytovacích kapacit pro uprchlíky z Ukrajiny chce mít kabinet co nejaktuálnější přehled o pobytu osob z Ukrajiny a o vytížení ubytovacích kapacit, ale i školských či zdravotnických zařízení, a to i v situaci, kdy se uprchlíci v rámci ČR stěhují. Proto nové opatření zkracuje zákonnou lhůtu pro nahlášení změny bydliště z 30 dnů na tři dny. Stejně tak se ke 2. květnu zruší i dosavadní pravidlo, které prodloužilo uprchlíkům z Ukrajiny lhůtu pro registraci po vstupu na území České republiky na 30 dnů. Lhůta se tedy vrátí na zákonem dané tři dny. Více informací v tiskové zprávě Ministerstva vnitra.

Kabinet se zabýval rovněž zajištěním nových, moderních vakcín proti koronaviru SARS-CoV-2 a jeho mutacím pro případnou podzimní vlnu nemoci covid-19. Nové vakcíny s upraveným složením, které reaguje na nejnovější mutace viru, připravují firmy Moderna a Pfizer/BioNTech. Ministerstvo zdravotnictví plánuje prostřednictvím centrálního nákupu Evropskou komisí objednat pro české občany dva miliony dávek za zhruba 1,3 miliardy korun. Zajistí také nákup nového, velmi účinného antivirotika PAXLOVID pro pacienty s nemocí covid-19, které je podle dosavadních studií daleko účinnější než předchozí antivirotika remdesivir, favipiravir a molnupiravir. Vláda odsouhlasila záměr prostřednictvím Evropské komise nakoupit 25 000 balení tohoto přípravku za 407,5 milionu korun.

Kabinet se zabýval rovněž situací na trhu se zemním plynem, která se opět zdramatizovala v důsledku jednostranného rozhodnutí Ruska ukončit dodávky plynu do Polska a Bulharska.

Kompletní výsledky jednání vlády naleznete na https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/vysledky-jednani-vlady-27-dubna-2022-195878/.