Konec levné práce, aneb ženy musejí dostat přidáno

„Kampaň Konec levné práce pokračuje. Jedním z jejích cílů je snížení existujících nerovností v odměňování žen a mužů.“ připomíná u příležitosti Mezinárodního dne žen Radka Sokolová, místopředsedkyně ČMKOS, a zdůrazňuje, že „zvýšení minimální mzdy, ke kterému došlo díky úsilí a kampani ČMKOS a odborových svazů, by tedy mělo být jedním z nástrojů, který příznivě ovlivní mzdy žen a přiblíží výši jejich odměny za práci k mzdové úrovni mužů“.

Důvodů nižších příjmů žen je celá řada. Od stereotypního nahlížení na roli žen projevujícího se v jejich pozicích na pracovištích či ve feminizaci některých odvětví, přes problémy spojené se slaďováním pracovního, rodinného a soukromého života, stálý nedostatek zařízení péče o děti, komplikovanou péči o závislé členy rodiny, až po malý počet žen v řídících funkcích, které jsou lépe placené.

ČMKOS a odborové svazy v ní sdružené se dlouhodobě zasazují o odstraňování příčin těchto nerovností. Kladou přitom důraz na sociální dialog a kolektivní vyjednávání, které prokazatelně zvyšují příjmy a zlepšují pracovní podmínky, i když ne tak rychle a výrazně, jak si to situace žádá.

Roli odborů zdůrazňuje u příležitosti MDŽ rovněž Evropská odborová konfederace (EOK), jíž je ČMKOS členem. Letošní kampaň EOK se zaměřuje na získávání žen do odborů a do týmů kolektivního vyjednávání, na jejich prosazení do vyšších pozic apod. Nízké ohodnocení práce žen a rozdíly v odměňování se projevují ve všech fázích života a penalizují ženy při nemoci či ve stáří. Vysoký rozdíl v odměňování žen a mužů totiž vede i ke značným rozdílům v důchodech a zvyšuje riziko chudoby žen. Rovné odměňování by podle EOK bylo obrovským ekonomickým stimulem a pomohlo by vyvést milióny žen z chudoby.

Průměrný rozdíl výdělků žen a mužů v EU je 17 %. V České republice dosahuje až ke 22 % a ČR tak patří mezi tři země Evropské unie, které mají největší rozdíl v odměňování žen a mužů. 

Ministerstvo práce a sociálních věcí pořádá v rámci projektu „22% K ROVNOSTI“ u příležitosti MDŽ konferenci k rovnému odměňování žen a mužů, které se zúčastní vedoucí představitelé ČMKOS, včetně jejího předsedy J. Středuly.