SP ČR řešil s Asociací krajů ČR platy řidičů autobusů i mýtné

Prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) Jaroslav Hanák se setkal s vedením Asociace krajů ČR a projednali spolu aktuální témata. Diskutovali například o plánovaném rozšíření mýtného na silnice první třídy, situaci v autobusové dopravě či o potřebě zajistit kvalitní odborné školství. Prezident Svazu a předsedkyně Rady Asociace krajů ČR Jana Vildumetzová se také dohodli, že budou pořádat kulaté stoly. Chtějí společně diskutovat a zjišťovat, co aktuálně trápí podnikatele v jednotlivých krajích.

„Vážím si dobré spolupráce s kraji, kterou letos chceme ještě prohloubit díky pravidelným kulatým stolům s podnikateli z krajů,“ hodnotí setkání Jaroslav Hanák, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR. „Důležité pro nás jsou také krajské tripartity, na jejichž pravidelném a dobrém fungování jsme se domluvili, doplňuje Hanák závěry z jednání s Janou Vildumetzovou, předsedkyní Rady Asociace krajů ČR.
 
Společné téma pro SP ČR a Asociaci krajů představuje tradičně doprava. Aktuálně se přibližně jedna třetina krajů nevzdává a chce vyjednat od státu navýšení rozpočtu na pokrytí zvýšení platů řidičů krajské autobusové dopravy. „Hejtmanka Vildumetzová slíbila, že udělá prověrku toho, jak je to v krajích s placením řidičů. Zda všichni dostali přidáno, z jakých rozpočtů se navýšení kryje a zdali je dlouhodobě udržitelné,“ upozorňuje Jaroslav Hanák.
 
Další otázkou, kterou aktuálně řeší kraje i podnikatelé, je mýto. Jeho plánované rozšíření na silnice první třídy se dotkne totiž jak dopravců, tak i krajů. Ty se obávají, že mýtné vytlačí kamionovou dopravu na menší cesty, čímž zkomplikuje dopravu v krajích.
 
Rozšíření mýtného o plánovaných 900 km na silnicích první třídy odmítá Svaz, protože ho vláda plánuje, aniž by předem zjistila dopad na dopravce a podnikatele. Navíc plán překračuje doporučený rozsah rozšíření, čímž nebudou na těchto nefrekventovaných silnicích zajištěny odpovídající výnosy z výběru mýta opravňující další zvyšování nákladů pro podnikatele a jejich možný přesun na spotřebitele.